Skole
Mac sett ovenfra. tre personer peker og ser på skjermen

Undervisning i nettvett for 1.-10. trinn

Her finner du undervisningsmateriell for 1.-10. trinn som kan brukes i klasserommet for å bidra til å bevisstgjøre elever til en ansvarlig, positiv og trygg nettbruk. Materiellet kan brukes i arbeidet for å forebygge digital mobbing og seksuell trakassering.

Om nettvett-materiellet:

For: 1.-10. trinn

Hva: Metodehefter, diskusjonskort, plakater og interaktivt materiell

Fag: Samfunnsfag, norsk, KRLE

Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring, og demokrati og medborgerskap

Vet du allerede hva du leter etter, kan du gå rett til bestillingsskjemaet her.

Undervisningsmateriell for 1.–7. trinn

forsiden av vær en venn på nett

Vær en venn på nett

For 1.–4. trinn.
Metodehefte til lærere med varierte og spennende klasseromsaktiviteter for å snakke med barn om deres digitale hverdag.
Tilgjengelig på bokmål.

forsiden av tenk før du deler

Tenk før du deler

For 5.–7. trinn.
Metodehefte lærere med klasseromsaktiviteter for å snakke med barn om ansvar, grenser og respekt og deres sosiale liv på nettet.
Tilgjengelig på bokmål.

forsiden av diskusjonskortene hva ville du gjort

Hva ville du gjort?

For 5.–7. trinn.
Diskusjonskort om nettvett med eksempelhistorier fra elevenes digitale hverdag, for å skape et positivt og inkluderende miljø i klassen, og til å forebygge digital mobbing og seksuelle krenkelser på nett. Det følger med lærerveiledning til diskusjonskortene.
Tilgjengelig på bokmål.

plakat med nettvettregler

Plakat med nettvettregler

For 1.–7. trinn.
A3-plakat til klasserommet med nettvettregler.
Tilgjengelig på bokmål, nynorsk, nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.

Undervisningsmateriell til 8.–10. trinn

Sterkere sammen

For 8.–10. trinn.
En undervisningsressurs for å forebygge seksuelle krenkelser blant ungdom. Undervisningsressursen inneholder øvelser til bruk i klasserommet for at elevene skal lære gjenkjenne ulike former for seksuelle krenkelser, og bli bevisste på hvordan de kan være støttespillere og reagere når er vitne til seksuelle krenkelser.

Forside av heftet Ses offline?

Ses offline?

For 8.–13. trinn.
Veiledning med forslag til caser, diskusjoner og aktiviteter til klasserommet om ungdom, seksualitet og relasjoner på nett.
Tilgjengelig både som nedlastbar pdf og som digital ressurs.

Materiell til foreldre

forsiden av på nett med barna?

På nett med barna?

For foreldre på 1.–7. trinn.
Diskusjonskort til foreldremøtet for å ansvarliggjøre foreldrene i arbeidet med å styrke trivsel, vennskap, inkludering og å forebygge mobbing, mellom elever på nett og i klassen.

Hvordan snakke med barn og unge om kroppspress, nakenbilder og porno på nettet
Illustrasjonsbilde: Lisbeth Michelsen

Snakk med oss

For foreldre.
Digitalt samtaleverktøy til foreldre om hvordan å snakke med barn og ungdom om kroppspress, nakenbilder og porno på nettet.

Forside av heftet Snakk om nettvett på foreldremøtet

Snakk om nettvett på foreldremøtet

For foreldre.
Et ressurshefte til bruk på foreldremøtet. Tilpasset barneskole og ungdomsskole.

Bestill og last ned undervisningsmateriell gratis

Ta i bruk undervisningsmateriell som bidrar til å bevisstgjøre barn og ungdom til en ansvarlig, positiv og trygg nettbruk. Alt materiell kan lastes ned og/eller bestilles gratis.

Temasider om nettvett

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]

Tre måter du kan bidra på

Skoleinnsamling

Skoleinnsamling

Bidra til å hjelpe barn i andre land med å få en trygg oppvekst og mulighet til å forandre og utvikle samfunnet de lever i.

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om barns rettigheter.

Del informasjon med en kollega

Del informasjon med en kollega

Del linken til Redd Barnas skolesider med en kollega, og bidra til at flere barn kan få kunnskap om barns rettigheter.