Skole
Forside lærerveiledning Det magiske klasserommet - Klima og miljø

Det magiske klasserommet

Her finner du informasjon om Det magiske klasserommet: Et interaktivt undervisningsmateriell for 5.–10. trinn om barns rettigheter, FNs bærekraftsmål og hvordan barn i verden i dag rammes av krig, klimaendringer, fattigdom og diskriminering. Nytt klima- og miljørom er lansert våren 2023!

Om Det magiske klasserommet:

Tema: Barns rettigheter og FNs bærekraftsmål

For: 5.–10. trinn

Hva: Interaktivt undervisningsmateriell med filmer, spill, quiz og bildeserier. Tilhørende lærerveiledninger og plakat med FNs bærekraftsmål til nedlasting og bestilling.

Fag: KRLE, samfunnsfag og naturfag

Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, og folkehelse og livsmestring

Språk: Bokmål, nordsamisk, sørsamisk, lulesamisk. Engelsk kommer høsten 2023.

Det magiske klasserommet har fem ulike temaversjoner med tilhørende lærerveiledning som inneholder forslag til undervisningsopplegg og elevoppgaver. Deler av Det magiske klasserommet er tilrettelagt for hørsels- og synshemmede og oversatt til tre samiske språk.

Gå til:

Om de ulike temarommene

Jordklode med hjerter
Illustrasjon: Tomas Drefvelin

Ikke-diskriminering

Det magiske klasserommet – ikke-diskriminering viser hvordan diskriminering og likestilling tar form i verden, på skolen, på fritida, på nett og i hjernen. Elevene får møte elever fra ulike steder i Norge og fra ulike land i verden som forteller sine historier.

Materiellet gir elevene kunnskap om FNs barnekonvensjon og FNs bærekraftsmål, og verktøy i hvordan barn også kan bekjempe diskriminering. Nettstedet er universelt utformet, tilgjengelig for syns- og hørselshemmete og noe av innholdet er på samiske språk.

Jordklode med skole, bibliotek, virvelvind og skilt
Illustrasjon: Tomas Drefvelin

Flyktninger

Det magiske klasserommet – flyktninger tar for seg hvordan det oppleves for barn å måtte flykte. Elevene lærer om årsaker til at mennesker flykter, og hvor flyktningene drar.

Materiellet gir elevene kunnskap om betydningen av rettigheter, hva FN og FNs bærekraftsmål er, og de lærer om hva norske barn gjør for å hjelpe andre barn. Alle filmene kan ses med nordsamisk tekst.

Nytt temarom om flyktninger lanseres høsten 2023!

jordklode med skole, søppel i havet og isbjørn på et lite isfjell
Illustrasjon: Tomas Drefvelin

Klima og miljø

I Det magiske klasserommet – klima og miljø utforsker elever ulike perspektiver på hvordan klima- og miljøendringer truer barns rettigheter. Her møter elevene andre barn som forteller hvordan klima- og miljøendringer påvirker dem og hvordan de jobber mot dette. Elevene kan også være med og påvirke norske politikere gjennom innspill til Barnas klimapanel.

jordklode med skole, bygninger og fabrikk
Illustrasjon: Tomas Drefvelin

Fattig/rik

Det magiske klasserommet – fattig/rik handler om den store forskjellen som finnes mellom fattige og rike i verden, og hvilke konsekvenser det har for barn i både fattige og rike land.

Elevene lærer om hva som gjøres for en mer rettferdig fordeling av ressursene i verden, om FNs bærekraftsmål og hva barn selv kan gjøre for å engasjere seg for barns rettigheter og en bedre verden.

Jordklode med peacetegn, skole og nedbrent hus
Illustrasjon: Tomas Drefvelin

Fred

Det magiske klasserommet – fred handler om barns rettigheter i land som er rammet av krig og konflikt.

Elevene møter barn som forteller om når skolen ble bombet, om redselen for å gå ut for å leke, og om hvorfor de savner å gå på skole. Barn ønsker fred, og i materiellet forteller barn fra ulike land om hva de gjør for fred, og hvorfor utdanning er viktig for å skape fred.

Systemkrav

For å få en god brukeropplevelse av Det magiske klasserommet, er det lurt å sørge for at nettleseren er oppdatert.

Vi anbefaler å bruke PC eller nettbrett med enten nettleserne Google Chrome eller Safari. Mozilla og Internet Explorer vil også fungere, mens disse og andre gir ikke en best mulig brukeropplevelse.

På mindre nettbrett og mobil virker ikke materiellet optimalt. Chrome-brukere med Intowords extension må sette på inkognitomodus, for at løsningen skal fungere optimalt.

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]