Tema

Undervisning: vold og overgrep

Illustrasjon av dame som er sint på rosa bakgrunn

Undervisning: Vold og overgrep

Her finner du undervisningsmateriell for barnehage og 1.-7. trinn om vold og seksuelle overgrep. Du finner også filmer som gir voksne kunnskap om vold og seksuelle overgrep, og råd om hva skolen og barnehagen kan gjøre for å forebygge og avdekke.

Om materiellet:

For: barnehage og 1.-7. trinn

Hva: Veiledningshefter, undervisningsopplegg, filmer og plakater

Fag: Samfunnsfag, naturfag

Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring

Alt materiell er gratis

Barn som har fått undervisning om vold og overgrep har en bedre forståelse av at dette er ulovlig og har lettere for å si ifra om sine opplevelser enn barn som ikke har fått denne kunnskapen. Undervisning om vold og overgrep bidrar derfor til bekjempelse av vold og overgrep.

Bestill materiell:

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]

Tre måter du kan bidra på

Skoleinnsamling

Skoleinnsamling

Bidra til å hjelpe barn i andre land med å få en trygg oppvekst og mulighet til å forandre og utvikle samfunnet de lever i.

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om barns rettigheter.

Del informasjon med en kollega

Del informasjon med en kollega

Del linken til Redd Barnas skolesider med en kollega, og bidra til at flere barn kan få kunnskap om barns rettigheter.