Ti deg som har et prosjekt om Redd Barna

Ungdommer diskuterer rundt et bord

Til deg som har prosjekt om Redd Barna

Har du prosjekt om Redd Barna på skolen og ønsker å intervjue noen som jobber i Redd Barna? Vi får veldig mange henvendelser fra elever om dette, og har dessverre ikke ressurser til å svare alle hver for seg. På denne siden finner du svar på ofte stilte spørsmål fra elever som har prosjekt om Redd Barna, som vi håper kan være til hjelp i prosjektet ditt.

Hva gjør egentlig Redd Barna?

Redd Barna er verdens ledende uavhengige organisasjon for barns rettigheter. Redd Barna kjemper for en verden der alle barn overlever, lærer og er trygge. Redd Barna jobber i 117 land over hele verden, også i Norge! Se kart over hvor Redd Barna jobber her.

Hva er Redd Barnas målsetning?

Redd Barna kjemper for barns rettigheter og for at alle barn skal leve et verdig liv – uansett hvem de er og hvor de bor. Vi kjemper for at barn skal overleve, lære og være trygge.

Hvordan ble Redd Barna opprettet?

Eglantyne Jebb sitter og skriver
Eglantyne Jebb, grunnleggeren av Save the Children

På begynnelsen av 1900-tallet hadde to søstre en visjon om å beskytte barn og deres rettigheter. I mai 1919 ble Save the Children Fund opprettet. Pengene finansierte utdeling av mat og utdanning for flyktningbarn i Tyskland, Østerrike, Frankrike, Belgia, Ungarn, Balkan og for armenske flyktninger i Tyrkia. Redd Barna Norge ble stiftet i 1946.  I dag, 100 år senere kjemper vi fortsatt for barn – både her hjemme i Norge og ute i verden.

Her kan du lese vår historie helt siden starten og frem til i dag.

Hvor mange hjelper Redd Barna på et år?

0
43 millioner barn ble nådd direkte av internasjonale Redd Barna i 2021.
0
18 millioner av disse barna mottok nødhjelp som følge av en humanitær krise.
0
Over 26 millioner barn fikk tilbud om helsetjenester og ernæring.
0
Over 12 millioner barn fikk støtte til gå på skole.

Redd Barna i Norge

En person holder opp et skilt med en oppfordring om å evakuere barna fra Moria.
Opprop: Evakuer barna fra Moria!

Flere hundre frivillige arrangerer fritidsaktiviteter for barn i sårbare livssituasjoner på norske krisesentre, asylmottak, barn som vokser opp i lavinntekt og i lokalsamfunn. Når vi ikke kan ha fysiske aktiviteter på grunn av koronapandemien, så deler vi ut aktivitetspakker, sørger for bedre lekeområder for barn som bor på institusjon og vi har tilbudt digitale aktiviteter.

I tillegg jobber vi for å påvirke politikere, beslutningstagere og folk flest slik at de prioriterer barns rettigheter og sørger for at barn blir hørt i saker som angår dem. Dette gjør vi ved å lage kampanjer, uttale oss i mediene og ved å snakke med de som bestemmer i landet vårt.

Står Redd Barna overfor noen utfordringer?

I Redd Barnas arbeid i Norge står vi blant annet ovenfor disse tre utfordringene:

  1. Det er fremdeles alt for mange barn i Norge som utsettes for vold og overgrep
  2. Antall og andelen barn som lever i fattigdom er fortsatt for høy.
  3. Det er grupper av barn som diskrimineres og behandles dårligere enn andre barn i Norge, for eksempel barn som er utsettes for rasisme og barn som har flyktet alene til Norge.

Hvordan bruker Redd Barna pengene som doneres til sitt arbeid?

Penger som doneres til Redd Barna går dit behovet er størst og hvor de kan gjøre mest nytte for barna. 92, 9% av Redd Barnas innsamlede midler går direkte til arbeid med barn, mens 7,1% ble brukt til å administrere våre prosjekter og skaffe nye inntekter. Hvis din skole gjennomfører en skoleinnsamling går 100% av innsamlede midler til arbeidet for barn!

På hvilke måter kan man engasjere seg for det Redd Barna jobber med?

Det er flere måter å engasjere seg for barns rettigheter i Redd Barna! Du kan melde deg som frivillig og delta i arrangement for og med barn. Du kan få opplæring i det å jobbe frivillig med barn som er i sårbare livssituasjoner, og være med barn på asylmottak eller barn utsatt for vold på ulike aktiviteter. Ved å bli medlem, kan du være med å påvirke viktige saker i organisasjonen. Du kan også bli en nettaktivist og spre viktig innhold om våre kampanjer på sosiale medier. Som frivillig kan du også synliggjøre Redd Barnas arbeid ved å igangsette arrangementer til inntekt for organisasjonen. 

Hvordan blir man frivillig i Redd Barna?

Du kan melde deg inn som frivillig på våre nettsider. Der finner du informasjon om ulike tilbud, og du kan finne en frivillig aktivitet som passer for deg. Du kan også ta kontakt med det regionkontoret som ligger i nærheten av deg.  

Hva kan man gjøre som frivillig i Redd Barna?

Som frivillig kan du bety noe for barn som trenger det, og du kan gjøre det på din måte. Du kan være med å arrangere aktiviteter for barn på asylmottak eller du kan hjelpe familier som akkurat har flyttet i nærheten av der du bor, og som trenger hjelp til å orientere seg, få oversikt over skolegangen og finne fritidstilbud.   

Du kan være med å lage eller delta på inkluderende møteplasser for barn, og bli med å arrangere barnedisco, fotballcup, skogsturer eller andre inkluderende aktiviteter. Barn som har opplevd vold trenger trygge voksne, og som frivillig i en av våre aktivitetsgrupper kan du gi barna tid, lek og trygge rammer. Frivillige er også veldig aktive i kampanjer, som for eksempel under Redd Barna-uka på våren og under kampanjeuka mot vold og overgrep i november.  

Du kan også bli en nettaktivist og spre innhold om barns rettigheter på sosiale medier. 

Andre måter du kan engasjere deg på:

Du kan også engasjere andre i din hjertesak ved å samle inn penger til det du brenner for, som for eksempel gjennom en basar.

Redd Barna også har utviklet undervisningsmateriell for å lære om barns rettigheter, nettvett, demokrati og mye mer, og vi trenger alltid flere frivillige som deler ut vårt gratis skolemateriell til skoler og barnehager!   

En jente står med en muffins i hånda ved siden av en basarbod med kaker og saft.
Basarbarn selger popcorn, muffins, kort, saft og kaffe til inntekt for Redd Barna.

Hvor mange frivillige er det i Redd Barna?

Det er 900 frivillige i Redd Barna. Det er i tillegg 450 nettaktivister som deler kampanjer på sosiale medier.  

Kan ungdommer bli frivillig i Redd Barna?  

For å være frivillig med direkte kontakt med barn må man ha fylt minst 18 år. For å være frivillig i besøksgrupper til barn som har blitt utsatt for vold må man være 20 år, og for å jobbe som frivillig med enslige mindreårige asylsøkere må man ha fylt 25 år.  

En gjeng ungdommer feirer med konfetti
Press feirer Gullbarbie-utdelingen

Det er ingen aldersgrense for å melde seg som nettaktivist, jobbe med politisk påvirkning og dele kampanjer i sosiale medier. Frivillige i alle aldre kan delta på demonstrasjoner og jobbe med ulikt kampanjearbeid for barns rettigheter. Det er heller ingen aldersgrense for å bli medlem i Redd Barna, men du må ha fylt 12 år for å bli valgt til verv.  

Barn og unge mellom 13 og 25 år kan også bli medlem i vår ungdomsorganisasjon, Press – Redd Barna ungdom.

Bli med som frivillig! Få barn til å føle seg velkomne! Redd Barna har etablert mange gode tiltak, blant annet for flyktninger og asylsøkere. Barn husker veldig godt voksne som betyr noe for dem i en vanskelig tid. Vær den ene for et barn som trenger det!

Ines begynte som frivillig i Redd Barna etter hun og familien flyktet fra krigen i Bosnia, og hun jobber nå i Redd Barna Trondheim.  
Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]