Tema

Ikke-diskriminering

Illustrasjon av personer som står samlet og ser opp. En jente har samisk sjal rundt skuldrene, en jente holder en hund, en har ring i nesa, alle har ulik hudfarge. Illustrasjon av mennesker som ser opp, en har hijab, alle har ulik hudfarge
Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Undervisning: Ikke-diskriminering

Her finner du undervisningsressurser til skolen om rasisme/anti-rasisme, funksjonsmangfold og ikke-diskriminering.

Om undervisningsressursene: For arbeid om og mot fordommer, diskriminering og rasisme.

For: 1.-10. trinn

Hva: Filmer, undervisningsopplegg, opplegg for lærere

Fag: Samfunnsfag, KRLE, Norsk.

Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling.

Ressurser til barne- og ungdomsskolen

1.-7. trinn:

Film om funksjonsmangfold: Dansetimen

For 1.-7. trinn, foresatte og voksne som jobber med barn. Dansetimen er en film om hvordan barn med nedsatt funksjonsevne blir utsatt for diskriminering på fritidsaktiviteter. Her er et forslag til hvordan du kan bruke filmen «Dansetimen» med elevene dine: Se filmen med elevene, og snakk sammen om følgende spørsmål etter filmen: Hva skjedde med…

Les mer og se filmen her.

5.-7. trinn:

Undervisningsopplegg til NRK Supers filmer om rasisme

For 5.-7. trinn. Undervisningsopplegg tilknyttet NRK Supers informasjonsfilmer om rasisme. Bruk materiellet for å lære elevene om fordommer, rasisme og hvordan vi kan gjenkjenne, stå opp mot og bekjempe rasisme.

Les mer og last ned her.

Undervisningsopplegg til serien «Et hav av muligheter»

For 5.-7. trinn. Undervisningsopplegg tilknyttet NRK Super-serien «Et hav av muligheter», produsert i forbindelse med NRK Supers temadager om funkjsonsnedsettelser i 2023. Episodene til «Et hav av muligheter» finner du på NRK.no her.

Les mer og last ned her.

5.-10. trinn:

Knus rasismen! Undervisningsopplegg om rasisme

For 5.-10. trinn Undervisningshefte om og mot rasisme med lesetekster, refleksjonsoppgaver og samarbeidsaktiviteter. Elevene lærer om fordommer og diskriminering, rasisme i Norge, rasismens historie og kampen mot rasismen, med handlingsalternativer for elevene.

Les mer og last ned her.

Det magiske klasserommet: Ikke-diskriminering

For 5.-10. trinn. Lærerveiledning tilknyttet det interaktive undervisningsmateriellet Det magiske klasserommet om ikke-diskriminering. Gå til Det magiske klasserommet her.

Les mer og last ned her.

Ressurser til lærere og voksne som jobber med barn

Opplegg om inkludering av elever med ulik funksjonsvariasjon

For voksne som jobber med barn. Opplegg til bruk på allmøter med ansatte på skolen, for å reflektere rundt fordommer, utenforskap og inkludering. Varighet: 30-60 minutter. Opplegget er en powerpoint.

Les mer og last ned her.

Filmressurser

Film: Skoleballet

For voksne som jobber med barn og 8.-10. trinn. Skoleballet er en film om hvordan fordommer fra voksne stenger barn ute fra fellesskap på fritiden, basert på en sann historie. Se filmen med synstolking her.

Se filmen her.

Film: Skidagen

For voksne som jobber med barn og 8.-10. trinn. Skidagen er en film om hvordan fordommer fra voksne stenger barn ute fra fritidsaktiviteter. Barn trenger voksne som lytter og tar dem på alvor, og som snakker med og ikke om dem. Se filmen med synstolking her.

Se filmen her.

Digitale undervisningsressurser

Rettighetsslottet

I Rettighetsslottet kan barn lære om sine rettigheter, blant annet gjennom tegneserier, musikkvideoer, spill, filmer og quiz. Barn i Norge og flere andre land i verden forteller om retten til å bli hørt, om rettferdighet og urettferdighet, og om retten til liv, trygghet og utdanning.

Det magiske klasserommet

Det magiske klasserommet er et interaktivt undervisningsmateriell for 5.–10. trinn om barns rettigheter, FNs bærekraftsmål og hvordan barn i verden i dag rammes av krig, klimaendringer, fattigdom og diskriminering.

Det magiske klasserommet er delt opp i fem ulike temarom, det ene har temaet Ikke-diskriminering

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]

Tre måter du kan bidra på

Skoleinnsamling

Skoleinnsamling

Bidra til å hjelpe barn i andre land med å få en trygg oppvekst og mulighet til å forandre og utvikle samfunnet de lever i.

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om barns rettigheter.

Del informasjon med en kollega

Del informasjon med en kollega

Del linken til Redd Barnas skolesider med en kollega, og bidra til at flere barn kan få kunnskap om barns rettigheter.