Undervisning: Inkludering og trygt skolemiljø

Rollemodeller mot mobbing

Rollemodeller mot mobbing

mann sitter på huk med barn i garderobe i barnehage

Rollemodeller mot mobbing

Rollemodeller mot mobbing er et gratis verktøy til barnehager og barneskoler, til bruk på foreldremøtet for å involvere foreldre i det forebyggende arbeidet mot mobbing og utestengelse. Ressursen består av fem filmer og tilhørende diskusjonskort.

Om undervisningsmateriellet:

For: Foreldre i barnehagen og på barneskolen

Tema: Inkludering, trygt miljø, mobbing og foreldresamarbeid

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning.

I. Lund m.fl. Mobbing i barnehage og skole. Nye perspektiver (2020)

FOR SKOLE

Alle barn har rett til en god og trygg barndom, og alle barn har rett til utdanning. Barn tilbringer store deler av sin oppvekst sammen med jevnaldrende på skolen og på fritida – og etter hvert også på sosiale medier og på spill.

Skolen har det overordnede ansvaret for å skape et trygt og godt skolemiljø, men det er helt nødvendig å involvere foreldrene i arbeidet med å skape vennskap og forebygge mobbing i barneskolen. Dette er viktig, for vi voksne er alle rollemodeller i barnas liv.

Filmer og diskusjonskort til foreldremøtet

Under finner du fem filmer om ulike problemstillinger rundt inkludering, vennskap, mobbing og nettvett.

Redd Barna håper filmene og spørsmålene vil åpne for gode diskusjoner og legge grunnlag for et godt foreldresamarbeid, og at alle blir mer bevisst på hvordan man kan være inkluderende og bidra til at alle barna trives og er trygge på skolen.

Vi vil anbefale at læreren ser på filmene og diskusjonskortene i forkant av foreldremøtet. Spør gjerne kontaktlærerne om hvilke av filmene og diskusjonskortene som bør brukes på møtet. Det kan være lurt å laste ned filmene og presentasjonen før møtet i tilfelle det er dårlig nettilgang.

Film 1: Godt fellesskap i klassen

En gruppe voksne og barn har samlet seg etter skoletid for lek og hyggelig samvær. En av guttene trikser med en fotball. Han får øye på ei jente fra klassen og moren hennes som kommer gående forbi plassen. Gutten spør faren sin om de kan invitere jenta og moren hennes med på samlingen.

Hvordan kan dere foreldre bidra til et godt fellesskap i klassen?

Filmen kan også lastes ned direkte her.

Film 2: Hva vi foreldre sier, betyr noe

En mamma kjører datteren sin (8) og sønnen sin (12) til skolen. Moren kaller noen tenåringer, som bruker lang tid over et gangfelt, for idioter. Barna i baksetet reagerer og utfordrer moren på språkbruken hennes.

Hvordan kan dere foreldre bidra til at elevene i klassen snakker positivt om og til hverandre?

Filmen kan også lastes ned direkte her.

Film 3: Barn trenger voksne som bryr seg

En mor ser noen femteklassinger på vei hjem fra skolen, der ett av barna blir utestengt og filmet. Moren griper inn i situasjonen og sier at når hun ser at noen ikke blir behandlet bra, må hun si ifra.

Hvorfor er det viktig å bry seg og gripe inn når ditt eget og andres barn opplever mobbing?

Filmen kan også lastes ned direkte her.

Film 4: Er vi tilstede?

En gutt kommer hjem fra skolen. Det tikker inn stygge meldinger på mobilen. Gutten vil gjerne fortelle det til faren sin, men faren er opptatt med telefonen. Sønnen går inn på rommet sitt og sender en melding på telefonen til faren sin om at han skal si ifra når han har tid til å prate.

Hvordan kan dere foreldre samarbeide hvis det oppstår digital mobbing mellom elevene i klassen?

Filmen kan også lastes ned direkte her.

Film 5: Ikke del bilder av meg

Foreldre og barn er samlet til samvær på skolen en ettermiddag. En mamma tar flere bilder av barna som hun deler i sosiale medier. En av fedrene oppdager bildet. Datteren hans liker ikke at det deles bilder av dem, og faren bestemmer seg for å gjøre noe med saken.

Spør du ditt eget barn og andres barn om samtykke før du tar bilder av dem, og om du deler bildet med andre?

Filmen kan også lastes ned direkte her.

FOR BARNEHAGE

Alle barn har behov for å høre til et trygt fellesskap, der de opplever lek, godt samspill, mestring og læring.

Barnehagen har det overordnede ansvaret for å skape et trygt barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkelser, men det er helt nødvendig å involvere foreldrene i arbeidet med å skape vennskap og forebygge mobbing i barnehagen.

Filmer og diskusjonskort til foreldremøtet

Under finner du fem filmer om ulike problemstillinger rundt inkludering i barnehagen. Filmene brukes som utgangspunkt for diskusjon i foreldregruppen, for å bevisstgjøre både foreldre og barnehageansatte på hvor viktige rollemodeller de er, og hvordan de kan være inkluderende og bidra til at alle barna trives og har det godt i barnehagen.

Vi anbefaler personalgruppa i barnehagen til å se igjennom filmene og lese gjennom veiledningsheftet i forkant av foreldremøtet, for å velge hvilke filmer og tematikk dere ønsker å samtale rundt sammen med foreldrene.

Film 1: Å bygge gode relasjoner mellom barn

Johannes (5) forteller mammaen sin at han ikke vil gå i barnehagen, og han forteller at en annen gutt klyper og slår. Når hun tar det opp med barnehagen, vil de følge det opp og passe på at guttene leker mer sammen. Mammaen til Johannes tar initiativ til å bli kjent med den andre gutten og mammaen hans.

Hva ville du gjort hvis det var ditt barn som hadde blitt kløpet og slått i barnehagen? Hva kan foreldre og barnehageansatte gjøre her?

Filmen kan også lastes ned direkte her.

Film 2: Ikke plass til flere i leken

Foreldrene til Iben (4) opplever at Iben føler seg utestengt fra leken i barnehagen. Foreldrene synes det er vanskelig å vite hvordan de skal håndtere det Iben forteller, men de tar det opp med barnehagen. De ønsker også selv å gjøre noe, og de kontakter foreldrene til de andre barna.

Hva ville du gjort i denne situasjonen? Hvordan kan dere bli gode på å oppdage og håndtere at barn blir utestengt fra lek?

Filmen kan også lastes ned direkte her.

Film 3: La alle bli med

Mia (5) gleder seg til å ha sin egen halloweenfest, og hun vil kun be noen få fra avdelingen. Pappaen vil ikke at noen av barna skal føle seg ekskludert og utenfor når de hører om halloweenfesten.

Hvordan ville du reagert hvis det var ditt barn som ikke ble invitert? Klarer dere å bli enige om noen felles regler i barnehagen om hva dere gjør med bursdager og lignende arrangementer der flere i barnehagen inviteres?

Filmen kan også lastes ned direkte her.

Film 4: Hva vi sier, betyr noe

Nora (3) har fått seg nye tøfler som hun gledet seg til å vise frem i barnehagen. Noen sier noe negativt om tøflene, så dagen etter nekter Nora å ta på seg tøflene.

Hva gjør du hvis barnet ditt opplever å få kommentarer på klærne eller skoene sine, eller om de får krenkende kommentarer på hvem de er? Hva kan dere gjøre for å trygge barna på at de er bra nok akkurat slik de er, og at de kan være seg selv i barnehagen?

Filmen kan også lastes ned direkte her.

Film 5: Trygge voksne skaper trygge barn

Mammaen til Lukas (5) og Sofia (3) opplever at hun stresser og maser mye på barna om morgenen. En morgen ved levering blir hun oppmerksom på den trygge og gode atmosfæren som er i garderoben. Hun blir takknemlig og begynner å tenke på hvordan hun selv kan bli flinkere til å bemerke det positive rundt barna og være mer pålogget barnas liv.

Hva tror du barn trenger for å få en trygg og god start på dagen? Hvordan kan foreldre og barnehageansatte bli flinkere til å gjøre overgangene ved levering og henting bedre for barna?

Filmen kan også lastes ned direkte her.

Filmene er  basert på sanne historier, og gjenskapt av skuespillere.

Ressursen er laget i samarbeid med Cynergi Film AS, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og en faggruppe.

Andre relaterte undervisningsressurser:

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]

Tre måter du kan bidra på

Skoleinnsamling

Skoleinnsamling

Bidra til å hjelpe barn i andre land med å få en trygg oppvekst og mulighet til å forandre og utvikle samfunnet de lever i.

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om barns rettigheter.

Del informasjon med en kollega

Del informasjon med en kollega

Del linken til Redd Barnas skolesider med en kollega, og bidra til at flere barn kan få kunnskap om barns rettigheter.