Diskusjonskort om språkbruk

  • Inkludering og trygt skolemiljø
  • 1. – 4. trinn
  • 5. – 7. trinn

For 3.-7. trinn

Diskusjonskort om språkbruk for å involvere elevene i arbeidet med å skape et mer inkluderende språk i klassen, på skolen, på fritiden og på nett. Tre –fire elever kan samarbeide i gruppe med kortene. Det følger med veiledning til diskusjonskortene.

Nullstill

Alt er gratis 🥰