Undervisning i nettvett

Ses offline?

Ei jente i grå hettegenser sitter ved et bord hjemme og kikker opp fra mobilen
Illustrasjonsbilde

Ses offline?

Denne undervisningsressursen handler om hvordan ungdom kommuniserer med hverandre på nett og sosiale medier, og hvordan ungdom både påvirker og påvirkes. Først og fremst handler det om kjærlighet, relasjoner og seksualitet – temaer som er veldig viktige for ungdom.

Mål og kompetansemål

Mål for elever i ungdomskole og videregående skole:

 • Lære kritisk tenkning knyttet til deling av innhold på nett.
 • Reflektere rundt og få respekt for egne og andres grenser.
 • Vite hva et entusiastisk samtykke er.
 • Øve på ulike situasjoner og handlingsalternativer, slik at de kan bli rustet til å håndtere farer på nettet.

Undervisningsressursen er et verktøy for å styrke elevenes medvirkning i skolens arbeid for å fremme elevenes rett til et trygt og godt læringsmiljø. Øvelsene kan brukes for å arbeide med ulike kompetansemål i fagene, norsk, KRLE, naturfag og samfunnsfag – og passer godt til arbeid med de tverrfaglige temaene «Folkehelse og livsmestring» og «Demokrati og medborgerskap».

Vis mer
Lukk

Prinsipper og verdier

Denne undervisningsressursen er også tilpasset prinsipper og verdier i læreplanen:

 • «Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering. Skolen skal også skape respekt for at mennesker er forskjellige, og elevene skal lære å løse konflikter på en fredelig måte.»
 • «Skolen skal støtte utviklingen av den enkeltes identitet, gjøre elevene trygge på eget ståsted, samtidig som den skal formidle felles verdier som trengs for å møte og delta i mangfoldet, og åpne dører mot verden og framtiden.»
 • «Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke kritisk om hvordan kunnskap utvikles. De skal også kunne forstå at deres egne erfaringer, standpunkter og overbevisninger kan være ufullstendige eller feilaktige. (…) Opplæringen skal utvikle elevenes evne til å foreta etiske vurderinger og gjøre dem fortrolige med etiske problemstillinger.»
 • «Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er grunnlaget for empati og vennskap mellom elevene. Dialog står sentralt i sosial læring, og skolen skal formidle verdien og betydningen av en lyttende dialog for å takle motstand. I møte med elevene skal lærerne fremme kommunikasjon og samarbeid som gir elevene mot og trygghet til å ytre egne meninger og til å si ifra på andres vegne. Å lære å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn gir elevene et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap.»
Vis mer
Lukk

Forberedelser

Tenk igjennom dette før du gjennomfører øvelsene:

For din egen del kan det være lurt å planlegge gruppesammensetning først siden mange av oppgavene gjøres i grupper. I noen klasser kan det gå fint å sette elever tilfeldig sammen, mens det andre steder er nødvendig å planlegge. Du kan lage faste grupper eller for eksempel lage en roterende gruppesammensetning slik at det blir variasjon.

Øvelsene tar opp ulike temaer og problemstillinger, og noen vil være mer relevante for elevene dine enn andre. Selv om du kjenner elevene dine godt, kan det være lurt å teste noen temaer du ikke tror er så relevante også. Kanskje du lærer noe nytt om elevene dine?

Du velger selv hvor mye tid du bruker på hver øvelse. Sett gjerne av en skoletime, eller bruk dem som innledning til en skoletime. Det viktigste er at elevene får nok tid til å diskutere problemstillingene øvelsene tar opp, og at dere har tid til en god samtale i klassen til slutt slik at alle elevene får utbytte av arbeidet som er gjort i klassen.

Det er viktig at elevene får vite i forkant at det ikke er noen fasit på spørsmålene som stilles. Intensjonen er at de skal reflektere og diskutere egne opplevelser, tanker og meninger.

Hvis ikke klassen din har debattregler og -rutiner på plass, kan det vært lurt å begynne med å lage regler for diskusjoner i fellesskap. Det behøver ikke være en lang liste, men eksempler på regler kan være:

 • Vi skal respektere uenighet og ulike argumenter.
 • Vi skal vente på tur.
 • Vi skal snakke fint til hverandre.
 • Alle skal kunne si sine meninger og bli hørt i klassen.
 • Vi diskuterer saklig og kommentere ikke andre ved navn.
 • Vi snakker ikke privat om egne opplevelser.

Hvis du har mulighet, introduser temaet en stund før du skal begynne på det. La så elevene skrive ned anonyme spørsmål, forslag til emner eller kommentarer til temaet til deg, slik at du kan ta det med i planleggingen av undervisningen din. Da vet du at undervisningen treffer bedre og at elevene får jobbet med det de trenger.

Tips til selve undervisningen

Få konkrete tips til hvordan du skal snakke om temaet.

Ikoner som viser to snakkebobler med spørsmpl og svarI samtalene om seksualitet er det viktig at du som lærer er bevisst de ulike normene som ofte dominerer i samfunnet. Heteronormen, cisnormen og funksjonsnormen tilsier at det antas at alle er heterofile, cis og funksjonsfriske. Du må altså ta høyde for andre seksuelle orienteringer enn heterofili i klasserommet ditt. Det samme gjelder at elever kan være trans eller ikke-binære, og at de kan ha en funksjonsnedsettelse. Det er ikke alt du vet om elevene dine eller deres framtid. Selv om elevene ikke er del av eller vil bli del av en minoritet, skal de bo og delta i et samfunn hvor andre er det.

Ikon som viser en hånd med et hjerte iDet er viktig å ha et inkluderende språk og mangfold i eksemplene dere skal diskutere for å påvirke hvilke holdninger elevene dine vil møte andre med. Pass på at du ikke bidrar til fremmedgjøring ved for eksempel å snakke om «de homofile». Da bør du heller si «de av oss som er homofile» eller «vi som er homofile». Dette gjelder for alt, og det er lett å bare huske på det når det gjelder grupper som avviker fra normen. Da vil grepet virke mot sin hensikt. Si «de av oss som er heterofile», «de av oss som er kristne» og «de av oss som er muslimer». Etter hvert vil det ble en naturlig måte å ordlegge deg på.

Ikon for hjerteÅ snakke om seksualitet med elever kan for noen lærere oppleves vanskelig, og det er ikke rart siden det snakkes lite om seksualitet i samfunnet vårt. Det kan være ord og uttrykk du aldri, eller sjelden, har sagt høyt. Da kan det være en fordel å øve seg litt hjemme foran speilet, eller med en kollega eller venn. Elevene trenger at du snakker normalt og komfortabelt om tematikken for at de selv skal føle seg trygge i samtalene. Det er også viktig at du har et avklart forhold til din egen seksualitet og dine egne erfaringer og fordommer. Du skal møte elevene på en trygg, åpen og inkluderende måte, noe som betyr at du kanskje må legge igjen noen fordommer hjemme. Din trygghet bidrar til elevenes trygghet!

Ikon som viser et brev som kommer ut av en konvoluttForesatte kan være en verdifull ressurs i holdningsskapende arbeid. Derfor kan det være lurt å ha seksualitet og kropp, samt sosiale medier og digital hverdag, som tema på foreldremøter. Hvis dere har spesielt fokus på temaet seksualitet i en lengre periode, kan foresatte sette pris på en e-post hjem slik at de kan følge opp hjemme med samtaler, og også er klar over hva som skjer på skolen i fall elevene blir trigget. Med trigget her menes at det kan for eksempel ha hendt noe i elevens eller familiens liv som gjør at de opplever reaksjoner på undervisningen eller at det dukker opp minner om noe som har skjedd.

Øvelser

Aktiviteter

Aktiviteter

Her finner du forslag til aktiviteter for å snakke med elevene dine om de aktuelle temaene

Caser

Caser

Her finner du forslag til caser som kan brukes for å snakke med elevene dine om de aktuelle temaene.

Diskusjoner

Diskusjoner

Her finner du forslag til diskusjoner rundt de aktuelle temaene.

En blå og slitt bamse ligger fraslengt på asfalten

Er du bekymret for et barn?

Det kan hende det i løpet av samtalene vil dukke opp eksempler på negative hendelser som mobbing, trakassering og andre former for krenkelser. Det kan også hende at elevene vil komme til deg i ettertid og fortelle slike ting. Hvis negative eller ubehagelige erfaringer dukker opp i samtalene, bør du snakke med elevene individuelt og ikke la dette bli diskutert videre i plenum.

Andre relaterte undervisningsressurser:

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]

Tre måter du kan bidra på

Skoleinnsamling

Skoleinnsamling

Bidra til å hjelpe barn i andre land med å få en trygg oppvekst og mulighet til å forandre og utvikle samfunnet de lever i.

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om barns rettigheter.

Del informasjon med en kollega

Del informasjon med en kollega

Del linken til Redd Barnas skolesider med en kollega, og bidra til at flere barn kan få kunnskap om barns rettigheter.