Undervisning: Inkludering og trygt skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø

smilende barn og voksne i et gatekryss med smilende grønt trafikklys

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø

Visste du at du har rett til å ha det bra på skolen? Du skal ha det fint på skolen og føle deg trygg både i klassen din, ute i friminuttene og på skoleveien. Du kan selv gjøre en forskjell og ta ansvar for at du og dine medelever har det bra! Voksne skal følge med og passe på at dere har det fint sammen.

Hvis du selv ikke føler deg trygg på skolen og blir utsatt for at noen plager eller mobber deg, er det viktig at du sier ifra til en voksen du stoler på.

Informasjon på flere språk finner du her.

En egen lov for skoleelever

I Norge har vi en egen lov for skoleelever. Det betyr at det som står i denne loven også gjelder deg! Det er viktig at du vet hva som står her for at du skal vite hva du har rett til.

I denne loven står det at:

 • Du har rett til å ha det bra og føle deg trygg i klassen din og på skolen.
 • Du har rett til å si ifra og bli hørt. Når du forteller til voksne at du eller en venn ikke har det bra på skolen, har skolen ansvar for at du eller din venn får det bra igjen!
 • Alle voksne på skolen skal hjelpe til så dere elever har det fint sammen. De skal si tydelig ifra at det ikke er greit å plage eller mobbe hverandre. 

Hva kan du gjøre for å hjelpe medelever eller deg selv til å få det bedre på skolen?

grønt smilende trafikklys med to smilende barn

Du har det bra!

 • Du har venner.
 • Du har noen å snakke med og stole på.
 • Du kan være deg selv, og du føler deg trygg på skolen og i klassen.

Hva kan du gjøre nå?

 • Ta med andre på leken og pass på at alle har det bra!
 • Si stopp til mobbing og si ifra til en voksen hvis du ser en elev som ikke har det bra.
Gult trafikklys med rett munn, usikre barn ser på lyset

Du har det sånn passe.

 • Du begynner å føle deg utenfor på skolen.
 • Du begynner å føle deg mindre trygg i klassen din.
 • Du begynner å bli plaget av andre og kan ikke være deg selv lenger.

Hva kan du gjøre nå?

 • Fortell en voksen som du stoler på, om hvordan du har det! Det kan for eksempel være en lærer, helsesykepleier, rektor eller foreldrene dine.
 • Voksne skal hjelpe deg så du får det bra og føler deg trygg i klassen igjen. 
 • Hvis du har opplevd mobbing eller vonde ting på nett og mobil, er det like viktig å si ifra til voksne så de kan hjelpe deg. 
rødt trafikklys med sur munn, to sure barn sitter på lyset

Du har det dårlig på skolen.

 • Du har det ikke bra på skolen.
 • Du føler deg ensom eller utestengt, og du føler deg ikke trygg i klassen.
 • Du blir plaget og mobbet av en eller flere elever eller av en voksen på skolen.

Hva kan du gjøre nå?

 • Fortell om hvordan du har det, til foreldrene dine eller en annen voksen som du stoler på. Be om hjelp til å si ifra til læreren din og rektor.
 • Dere kan be om et møte med skolen for å melde ifra muntlig, eller dere kan melde ifra skriftlig. Bruk gjerne denne malen til å fylle ut.
 • Skolen skal lage en aktivitetsplan for hva skolen skal gjøre for at du skal få det bra igjen!
 • Hvis dette ikke hjelper, kan dere sende klage til statsforvalteren. Statsforvalteren er den som personen skal passe på at skolene i fylket følger lover og regler.
 • Her finner du skjema til statsforvalteren, som du kan bruke.

Hva skal aktivitetsplanen inneholde?

Aktivitetsplanen skal gi en oversikt over hva skolen har planlagt å gjøre for at du skal få det bra igjen på skolen. Det skal stå hvordan de voksne skal jobbe i klassen, i friminuttene og ellers på skolen, for at alle barna på skolen skal få det fint sammen.

Du skal få være med og bestemme planen.

Hva er statsforvalteren?

Hvis ikke skolens plan for at du skal få det bedre hjelper og du fortsatt ikke har det bra på skolen, bør du få hjelp av foreldrene dine eller en annen voksen du stoler på, til å sende klage til statsforvalteren.

Statsforvalteren er en person i regionen der du bor, som har ansvar for å passe på at skolene følger de lover og regler som gjelder.

elev med sekk smiler og viser muskler
Illustrasjon: Tomas Drefvelin

Du har rett til et trygt skolemiljø

Se denne filmen og lær om din rett til et trygt skolemiljø. Her får du tips om hva du kan gjøre for å hjelpe medelever eller deg selv til å få det bedre på skolen.

Mobbeombudet kan hjelpe deg

Visste du at du har et mobbeombud som du kan kontakte, og som kan hjelpe deg? Mobbeombudet kan gi deg og foreldrene dine veiledning om hvordan dere kan gå fram hvis du ikke har det bra på skolen.

Finn kontaktinformasjon til ditt mobbeombud på elevombudene.no.

Informasjon om retten til et trygt skolemiljø finnes på 19 forskjellige språk:

Andre relaterte undervisningsressurser:

To hender til ungdommer som strekker seg mot hverandre ses nedenfra med blå himmel over.

Er du barn eller ungdom, og trenger noen å snakke med?

Det er flere steder du kan snakke eller chatte anonymt med en voksen for å få hjelp og veiledning. Det er trygt og gratis. Se mulighetene her.

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]

Tre måter du kan bidra på

Skoleinnsamling

Skoleinnsamling

Bidra til å hjelpe barn i andre land med å få en trygg oppvekst og mulighet til å forandre og utvikle samfunnet de lever i.

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om barns rettigheter.

Del informasjon med en kollega

Del informasjon med en kollega

Del linken til Redd Barnas skolesider med en kollega, og bidra til at flere barn kan få kunnskap om barns rettigheter.