Knus rasismen! Undervisningsopplegg om rasisme

  • Ikke-diskriminering
  • Inkludering og trygt skolemiljø
  • 5. – 7. trinn
  • 8. – 10. trinn

For 5.-10. trinn

Undervisningshefte om og mot rasisme med lesetekster, refleksjonsoppgaver og samarbeidsaktiviteter. Elevene lærer om fordommer og diskriminering, rasisme i Norge, rasismens historie og kampen mot rasismen, med handlingsalternativer for elevene. Bruk innholdet på en variert måte med en blanding av høytlesning, stillelesning, selvstendig arbeid med oppgaver og oppgaveløsning med læringspartner eller i hel klasse.

I undervisningsopplegget brukes tre historiske kilder fra slavetida. Når du laster ned dette undervisningsopplegget, mottar du også en veiledning om hvorfor vi bruker historiske kilder og hva du bør tenke på som lærer når disse historiske kildene brukes i klasserommet.

Les mer om hvordan skolen din kan jobbe aktivt mot fordommer og rasisme her. 

Knus rasismen! er skrevet av Guro Sibeko og Kristin Gregers Eriksen, og er finansiert av Stiftelsen Dam og IMDi.

Nullstill

Alt er gratis 🥰

Du liker kanskje også…