Plakat: Årshjul for skoler

  • Barns rettigheter og FNs bærekraftsmål
  • Demokrati og politikk
  • Inkludering og trygt skolemiljø
  • Nettvett
  • Vold og seksuelle overgrep
  • 1. – 4. trinn
  • 5. – 7. trinn

For 1.-10. trinn.

Årshjulplakat og brosjyre med oversikt over Redd Barnas undervisningsmateriell og aktiviteter, og forslag til når på året du kan bruke materiellet. Plakaten kan henges på personalrommet eller på kontoret til lærerne.

Nullstill

Alt er gratis 🥰