Ingen Utenfor

  • Inkludering og trygt skolemiljø
  • 1. – 4. trinn
  • 5. – 7. trinn

Metodehefte for lærere med aktiviteter for å skape et trygt og inkluderende klassemiljø og forebygge mobbing og utenforskap.

Nullstill

Alt er gratis 🥰