Skap gode vennskap – Diskusjonskort

  • Inkludering og trygt skolemiljø
  • 1. – 4. trinn

For 1.-4. trinn

Diskusjonskort om vennskap som skal bidra til at elevene kan øve seg på hvordan de kan håndtere ulike situasjoner, og at de selv kommer med forslag til løsninger som de tror vil skape trivsel og et trygt og godt klassemiljø. Tre –fire elever kan samarbeide i gruppe med kortene.

Lydfiler til diskusjonskortene finner du på bokmål her.

Lydfiler til diskusjonskortene finner du på nynorsk her. 

Lydfiler til diskusjonskortene finner du på nordsamisk her. 

 

 

Nullstill

Alt er gratis 🥰