Bli lærerambassadør

Bilde av en lærer i et klasserom som holder opp en plakat med Nettvettregler. I forkant av bildet ser vi bakhodene på elever, og en hånd som rekkes i været.

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør for Redd Barna! Spre kunnskap om barns rettigheter på din skole, motta alt vårt undervisningsmateriell gratis og bli en del av Redd Barnas lærernettverk.

  • Tilsendt alt nytt undervisningsmateriell automatisk
  • Mulighet til å gi innspill i utviklingen av nytt materiell
  • Tilbud om å delta i webinarer med fokus på nyttige verktøy til læreren om ulike skolefaglige tema
  • Bærenett med trykk: «Jeg bærer litt av ansvaret for barna»
  • Nyhetsbrev på e-post til deg med aktuell informasjon fra Redd Barnas skoleteam
  • Være skolens Redd Barna-kontakt
Illustrasjon av mannlig lærer i blå skjorte, tre barn i forgrunnen ser på læreren, en rekker opp hånda. I bakgrunnen en grønn tavle.

Ditt bidrag på skolen

Vi ønsker at du som lærerambassadør deler informasjon om vårt undervisningsmateriell med dine kollegaer en gang i halvåret på et fellesmøte med personalet på skolen.

Du får ferdige presentasjoner som gjør det enkelt for deg å presentere vårt materiell for dine kollegaer.

  • Spør ledelsen på din skole om du kan få 15 minutter på et fellesmøte for å informere om Redd Barnas undervisningsmateriell
  • Last ned presentasjon om vårt materiell fra denne siden
  • Presenter for kollegiet ditt, og vis til reddbarna.no/skole for bestilling og nedlasting

Last ned presentasjon for barneskolen her

Last ned presentasjon for ungdomsskolen her

Mann med rutete skjorte og bart sitter ved et bord med papirarbeid foran seg

Ole Petter Rettedal er lærerambassadør og kontaktlærer på Ve skole i Kristiansand.

«Lærerhverdagen er så travel, men det å være lærerambassadør er en vinn-vinn-situasjon. Det gir meg tilgang på godt materiell og en ressursbank. Skolemateriellet er så godt og lærerikt at jeg både kan stå inne for det og gå god for det. Det er opplegg som gir barna mye.

Min viktigste rolle er på pauserommet og over en kaffe med kollegaer. Da kan jeg bidra med å gjøre kjent oppleggene, og tipse dem dersom de skal forelese i temaer de er usikre på. Dersom jeg hører om lærere som snakker om temaer de skal ta opp, så kan jeg vise til materiell som kan hjelpe dem. For eksempel om klassemiljø, nettvett, overgrep. Da kan jeg fylle et behov.

Jeg selger ikke et produkt. Jeg jobber for barns rettigheter og barns velferd. Poenget er at dette kan gjøre en forskjell. Det vil jeg gjerne være med på.»

Bli lærerambassadør

  • Når du registrerer deg som lærerambassadør godtar du at Redd Barnas skoleteam kan ta kontakt med deg om skolefaglige spørsmål: Du vil motta nyhetsbrev cirka en gang i måneden om relevant undervisningsmateriell, og fra tid til annen forespør vi om du har mulighet til å gi tilbakemeldinger på vårt materiell, eller gi innspill til nytt materiell. Du kan til enhver tid melde deg av nyhetsbrev eller trekke deg som lærerambassadør.
Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]