Tema

Undervisning i demokrati og politikk

Ungdommer diskuterer rundt et bord

Undervisning i demokrati og politikk

Her finner du undervisningsmateriell til 5.-10. trinn innenfor temaene demokrati, valg, politiske partier og nasjonaldager. Materiellet kan brukes for å gi elevene kunnskap om og øvelse i demokrati.

Om materiellet:

For: 5.–10. trinn

Hva: Digitalt materiell, filmer og tilhørende lærerveiledninger

Fag: Samfunnsfag

Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling

Digitale undervisningsressurser:

Helt Ærlig!

Barnas Valg

Redd Barnas Fredsprisfest

Bestill materiell:

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]

Tre måter du kan bidra på

Skoleinnsamling

Skoleinnsamling

Bidra til å hjelpe barn i andre land med å få en trygg oppvekst og mulighet til å forandre og utvikle samfunnet de lever i.

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om barns rettigheter.

Del informasjon med en kollega

Del informasjon med en kollega

Del linken til Redd Barnas skolesider med en kollega, og bidra til at flere barn kan få kunnskap om barns rettigheter.