Plakat om trygt skolemiljø

  • Inkludering og trygt skolemiljø
  • 1. – 4. trinn
  • 5. – 7. trinn

For 1.-7. trinn

Plakat om elevers rett til et trygt og godt skolemiljø, som dere kan henge opp i klasserommet.

Les mer om elevenes rett til et trygt skolemiljø her.

Nullstill

Alt er gratis 🥰