Veiledning Rettighets­slottet

  • Barns rettigheter og FNs bærekraftsmål
  • Barnehage
  • 1. – 4. trinn

For barnehage og 1.-4. trinn

Veileder til det digitale undervisningmateriellet Rettighetsslottet.

I Rettighetsslottet kan barn lære om sine rettigheter, blant annet gjennom tegneserier, musikkvideoer, spill, filmer og quiz. Barn i Norge og flere andre land i verden forteller om retten til å bli hørt, om rettferdighet og urettferdighet, og om retten til liv, trygghet og utdanning.

Du finner Rettighetsslottet her. 

Nullstill

Alt er gratis 🥰