Plakat med barns rettigheter

  • Barns rettigheter og FNs bærekraftsmål
  • Barnehage
  • 1. – 4. trinn

For barnehage og 1.-4. trinn

Plakat med flott illustrasjon av Rettighetsslottet  og utvalgte rettigheter fra FN’s barnekonvensjon.

Du kan bruke Rettighetsslottet digitalt her. 

Nullstill

Alt er gratis 🥰