Elevrådshåndboka

  • Inkludering og trygt skolemiljø
  • 1. – 4. trinn
  • 5. – 7. trinn

Håndbok til elevrådsrepresentanter, der de får tips og råd til hvordan gjennomføre elevrådsarbeidet på skolen, og hvordan gjennomføre klassemøter. Bestill et eksemplar til hver elevrådsrepresentant på skolen din, og bidra til økt elevdemokrati!

Ressursark med årshjul og maler (kun på bokmål) følger med.

Les mer om elevmedvirkning her.

Nullstill

Alt er gratis 🥰