Rollemodeller mot mobbing: Skole

  • Inkludering og trygt skolemiljø
  • 1. – 4. trinn
  • 5. – 7. trinn
  • Til foresatte/voksne

Til foreldremøtet i skolen

Samtaleopplegg med filmer og diskusjonskort til foreldremøtet på barneskolen, for å bevisstgjøre foreldre og ansatte på hvor viktige rollemodeller de er i arbeidet med å skape vennskap og forebygge mobbing.

Filmene tilknyttet opplegget finner du her.

Nullstill

Alt er gratis 🥰