Rollemodeller mot mobbing: Barnehage

  • Inkludering og trygt skolemiljø
  • Barnehage
  • Til foresatte/voksne

Til foreldremøtet i barnehagen

Samtaleopplegg med filmer og diskusjonskort til foreldremøtet i barnehagen, for å bevisstgjøre foreldre og ansatte på hvor viktige rollemodeller de er i arbeidet med å skape vennskap og forebygge mobbing.

Filmene tilknyttet opplegget finner du her.

Nullstill

Alt er gratis 🥰