5 foreldretips for inkludering på fritiden

  • Inkludering og trygt skolemiljø
  • 1. – 4. trinn
  • 5. – 7. trinn
  • Til foresatte/voksne

For foreldre i barnehage og skole.

Liten folder med fem foreldretips om hva foreldre kan gjøre for å bidra til å inkludere barn og unge på fritiden. Super å dele ut på foreldremøter 🙂

Nullstill

Alt er gratis 🥰