Plakat med nettvettregler

  • Nettvett
  • 1. – 4. trinn
  • 5. – 7. trinn

For 1.–7. trinn.
Plakat med nettvettregler som kan skape en felles forståelse blant elever om hvilke regler de bør forholde seg til på nett.

Nullstill

Alt er gratis 🥰