Undervisningsopplegg om rasisme

  • Inkludering og trygt skolemiljø
  • 5. – 7. trinn

For 5.-7. trinn.

Undervisningsopplegg tilknyttet NRK Supers informasjonsfilmer om rasisme. Bruk materiellet for å lære elevene om fordommer, rasisme og hvordan vi kan gjenkjenne, stå opp mot og bekjempe rasisme.

Du kan se informadsjonsfilmene om rasisme på NRK her.

Nullstill

Alt er gratis 🥰