5 foreldretips om vennskap

  • Inkludering og trygt skolemiljø
  • Barnehage
  • 1. – 4. trinn
  • 5. – 7. trinn
  • Til foresatte/voksne

For foreldre i barnehage og skole

Liten folder med tips om hva foreldre kan gjøre for å bidra til et mer inkluderende miljø i barnehage og skole. Super å dele ut på foreldremøter 🙂

Nullstill

Alt er gratis 🥰