Opplæringsfilm: Hvorfor oppstår mobbing?

  • Inkludering og trygt skolemiljø
  • Video

For voksne som jobber med barn

Mobbing er tett forbundet med behovet vårt for å høre til og være en del av et trygt fellesskap. I utrygge klassemiljøer, kan mobbing oppstå fordi barna er redde for å bli stengt ute av dette fellesskapet. Mobbing er barnas problem, men det er de voksnes ansvar å stoppe det. Se denne filmen for å forstå mer av mekanismene bak mobbing.

Åpne lenken