Foreldretips
En jente står med ryggen til og lener seg opp mot et tre mens hun ser på andre barn spille fotball

5 tips for å inkludere alle barn på fritiden

De fleste barn er aktive etter skolen, men det er fortsatt noen som ikke har mulighet til å delta grunnet barrierer som penger, transport, manglende tilrettelegging og informasjon, fordommer, psykisk press, språk eller at det er for få møteplasser. Mange barn forteller enten at de har opplevd dette selv, eller at de kjenner noen som ikke har hatt mulighet til å delta.

Å delta i fritidsaktiviteter eller å ha et sted å være der en føler seg velkommen, bidrar til tilhørighet, fellesskap og mestring. Deltakelse i fritidsaktiviteter styrker også barn og unges muligheter til å få venner.

Nasjonale og lokale myndigheter har hovedansvaret for å sikre at alle barn har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, men alle voksne har ansvar for og mulighet til å bidra med å bekjempe barrierer og sikre at alle barn er inkludert. Enten du er lærer, trener, forelder eller på andre måter er i kontakt med barn: Du kan utgjøre en forskjell slik at alle barn får ha det bra på fritiden.

Her er Redd Barnas fem råd

  1. Lytt til barn

Barn og unge vet best hva som foregår i sin egen fritid, og de har ofte god kjennskap til hvem som ikke deltar og hvorfor. De har gode forslag til hva som bør gjøres for at flere skal få være med. Spør og lytt til barn i ditt nærmiljø, enten det er i klasserommet, i idretts- eller fritidsklubben eller rundt middagsbordet.

  1. Snakk om inkludering

Snakk med både barn og andre voksne om viktigheten av at alle barn får delta. Foreslå inkludering som tema på foreldremøter og snakk med treneren. Sammen kan dere utvikle rutiner og retningslinjer for eksempel for hvor mange turer eller cuper laget skal reise på, eller hvilket utstyr barna skal bruke. Sjekk allemed.no hvis du trenger hjelp til å tilrettelegge for en slik samtale.

  1. Sørg for at alle blir invitert

Det kan være vondt å aldri bli spurt om å være med hjem eller ikke å bli invitert i bursdag. Snakk med andre voksne om hvordan alle kan inkluderes, og vær tydelig overfor barna på hva dere blir enige om. Foreslå fellesbursdag, vennegrupper, klassefest i gymsalen eller å være med på gratis aktiviteter på biblioteket. Sørg for at aktivitetene er tilpasset barns behov og funksjonsevne, slik at alle barn faktisk har mulighet til å være med.

  1. Hold kostnader og utstyrspress nede

Foreslå aktiviteter som ikke koster så mye. Alle foreldre bør få informasjon om støtteordninger og låneordninger som dekker kontingent, reiser og utstyr. Ta med flere i bilen eller arranger fellestransport til aktiviteter. Kan laget eller foreningen ha en byttekrok eller arrangere byttedag? Hva med innsamling av tomflasker, varetelling i butikk, loppemarked eller loddsalg? Tenk kreativt!

  1. Vær en rollemodell

Vi voksne har et stort ansvar for å skape et godt oppvekstmiljø. Barn ser og hører hva voksne gjør og sier, og holdninger hos barn gjenspeiler ofte voksnes holdninger. Hvordan er vi mot andre? Snakker vi med dem som står alene? Inviterer vi dem vi ikke kjenner så godt? Og hvordan snakker vi om andre rundt middagsbordet? Gå foran som et godt eksempel.

Les flere foreldretips: