Foreldretips
Barn som sitter foran en PC og chatter
Illustrasjonsbilde

5 foreldretips om nettbruk
når barna er hjemme

Digital kontakt er viktig for barnas trivsel, læring og utvikling, og det vil gjøre det lettere for barna å komme tilbake til en vanlig hverdag når skolene åpner og man kan ses igjen som normalt. Mye tid hjemme kan gjøre at barn og unge bruker ekstra mye tid på nett, sosiale medier og spill. Hva kan være lurt å tenke igjennom når mye av dagen til barn og unge er på skjerm?

Her er Redd Barnas fem råd

  1. Lag regler for skjermbruk sammen

Slik samfunnet er nå, er sosiale medier og spill ekstra viktige digitale fellesskap for barn for å opprettholde sosial kontakt med venner og andre jevnaldrende.
 
Samtidig kan det bli for mye skjermtid. Barn har behov for fysisk aktivitet, å treffe andre ansikt til ansikt, og frilek. Snakk med barna og la dem være med på å lage regler for hva de skal bruke tiden til, og om skjermtid. Sett gjerne av tidspunkter der ingen i familien skal bruke skjerm, hvis det passer med jobb- og livssituasjon din. Hvis det er vanskelig å løsrive barn fra skjermen, foreslå en aktivitet. Kanskje barna har forslag til ting dere kan finne på? Gjør gjerne aktiviteter ute hvis dere ikke er pålagt å være inne hele tiden.
 
Og husk – det er naturlig at både voksne og barn er mer på nett nå. Gjør det som passer for din og barnas situasjon, vær realistisk og finn ut hva som funker for dere.

  1. Lag inkluderende aktiviteter

Spør barna om klassen har en felles klassechat eller spiller sammen. Snakk med barna om de har ideer til fellesaktiviteter for hele klassen, og hør om de tror noen føler seg utenfor og hva som kan være grunnen til det.
 
Ta gjerne initiativ til at klassen kan gjøre noe sammen digitalt, som å spille et spill sammen eller lage en morsom quiz. Hvis klassen har vennegrupper, kan dere få til et digitalt treff med gruppen? Ikke ta det for gitt at alle barn har egen mobil og utstyr. Noen barn og familier mister tilgang til nett nå når bibliotekene eller andre steder med gratis tilgang er stengt. Hør med barna om alle i klassen er på nett. Ta kontakt med familien, eller skolen og FAU, hvis du er bekymret for at noen barn ikke er med i digitale fellesskap i klassen.

  1. Spør barna hva de gjør

Nå som mange har ekstra tid, kan det være en god anledning til å forstå mer av barnas digitale verden og sette seg inn i tjenestene de bruker. Spør barnet om hvilke apper og spill de bruker, hva de gjør, hva de syns er gøy, hvem de har kontakt med, og anerkjenn hvor viktig nettkontakten er i disse dager. Si at barna kan komme til deg om de opplever vanskelige situasjoner med venner eller andre på nett. Barn trenger vår hjelp og støtte, enten det skjer i skolegården eller i sosiale medier.

  1. Hjelp barn å finne god informasjon

Barn får mye informasjon gjennom sosiale medier og de finner svar på alt de lurer på ved internettsøk, men de har behov for veiledning og råd for å skille mellom god og dårlig informasjon. Det florerer blant annet mye falsk informasjon om korona-viruset. Mange barn kan også få med seg innhold om korona som gjør dem redde. Hjelp barnet ditt å finne god og tilpasset informasjon. Aftenposten Junior, NRK Super og TV2 skole gir gratis og god informasjon til barn om korona-viruset.

  1. Lær barna at de må si fra om ubehagelige opplevelser

Barna har kontakt med mange personer gjennom spill og sosiale medier, både personer de kjenner og andre. Barna føler seg ofte trygge, og mange barn lærer seg å avvise ekle forespørsler og å bryte kontakten. Men barn er sårbare for å komme i kontakt med personer vi som voksne ønsker å beskytte dem mot. Særlig er yngre barn sårbare for å bli lurt og manipulert av falske identiteter på nett ved at en person med dårlige hensikter kan utgi seg for å være en jevnaldrende. Barn kan bli utsatt for alvorlige krenkelser via nettet mens de er hjemme. Si at de kan fortelle det til deg eller en annen trygg voksen om de opplever noe ubehagelig på nettet, uten at de trenger å skamme seg eller bli redd for selv å bli straffet eller miste tilgang på sosiale nettverk der de har kontakt med vennene sine.

Les flere foreldretips: