Foreldretips
Illustrasjonsbilde

Slik snakker du med barn om rasisme og diskriminering

Rasisme og diskriminering skjer hver dag, og krenker og skader mennesker, også i Norge. Derfor er det viktig at foreldre og voksne vet hvordan de kan snakke med barn om diskriminering, rasisme og urettferdig behandling på bakgrunn av hudfarge, etnisitet eller religion.  

Temaet rasisme har de siste årene blitt satt høyt på agendaen i Norge. Det snakkes mer åpent om dette i mediene og flere har delt historier og opplevelser av rasisme og urettmessig forskjellsbehandling. Politiets brutale behandling og drap av George Floyd i USA i 2020 har vært en oppvekker for mange og førte til «Black Lives Matter»-bevegelsen med demonstrasjoner mot rasisme, diskriminering og urettferdighet verden over.

Barn kan utsettes for urettmessig forskjellsbehandling, men de kan også utsette andre for det samme. Derfor trenger barn at vi voksne våger å møte dette, snakke åpent om det, lytte og veilede dem på en respektfull måte.

Her er Redd Barnas fem råd

  1. Lytt til barnet og ta utgangspunkt i det barnet vet, tror og lurer på

La barnet styre samtalen og ikke press barnet til å snakke om noe det ikke selv tar initiativet til. La barnet snakke ferdig, og gi litt tid til refleksjon før du svarer. Ikke minst – lær barnet å lytte til andre. Ved at du lytter og anerkjenner følelsene til barnet vil barnet være mer mottakelig for å anerkjenne et annet barns opplevelser og følelser. Vær ærlig og ikke si usannheter eller noe du ikke kan stå inne for. Men husk samtidig at det ikke alltid er nødvendig å fortelle alt.  

Det er viktig å være oppmerksom på at barn selv kan ha sett eller opplevd rasisme eller urettferdig forskjellsbehandling, og ta det på alvor. Når du som voksen setter ord på dette, gjør du også barnet tryggere på å gjenkjenne det, snakke om det, håndtere det og å si ifra.  

  1. Gi barnet fakta og forklar sammenhenger

Forklar vanskelige begreper som rasisme og diskriminering på en måte som barnet kan forstå. Du kan for eksempel forklare at «rasisme er når noen blir behandlet dårligere enn andre fordi de har en annen hudfarge eller kommer fra et annet land». Vær klar over at barnet kan sitte med tanker som bygger på feilinformasjon, rykter, misforståelser eller egne fortolkninger av informasjon fra media som er rettet mot voksne.

  1. Ikke døm hva barnet sier

Lytt til barnets følelser – ikke fornekt dem. Ta barnet på alvor, vær respektfull og saklig, ikke snakk bort det barnet sier eller le av det. Hvis barnet ytrer noe som er rasistisk, still barnet oppfølgingsspørsmål for å forstå bakgrunnen for at barnet sier dette. Husk at barn ofte vet og forstår langt mer enn vi voksne gjerne tror. Vær også oppmerksom på at noen barn holder tilbake og lar være å dele tankene sine selv om de egentlig ønsker å gjøre det.

  1. Erkjenn det du ikke vet

Ofte kan barn stille spørsmål som voksne synes det er vanskelig å svare på. Det er lov å ikke ha svar på alt og fortelle barnet at du ikke vet. Kanskje kan dere sammen finne ut av det barnet lurer på. Samtidig finnes det ikke alltid enkle svar, og det skal også barn lære seg å håndtere. Oppmuntre barnet til å fortsette å stille spørsmål.

  1. Vær en god rollemodell

Snakk med barnet om hva som blir gjort for å forebygge og bekjempe rasisme og diskriminering. Del gjerne egne erfaringer eller hva du har gjort for å stå opp mot rasisme, og hva andre gjør. Anerkjenn og støtt barns egne initiativ for å kjempe mot rasisme og diskriminering.

Vær en rollemodell og gå foran med et godt eksempel. Barn gjør ikke som vi sier, men som vi gjør. Tenk over hvilke holdninger du selv har, og vær konsekvent på at alle mennesker er like mye verdt og skal behandles rettferdig. Legg til rette for at barnet får bli kjent med et mangfold av mennesker, gjennom bøkene dere leser, filmene dere ser, eller steder dere oppsøker.

Lurer du på noe eller ønsker du å få råd om hvordan du kan håndtere en konkret situasjon?

Du kan ta kontakt med Antirasistisk senter her, eller kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet her.

Har du opplevd noe rasistisk eller blitt utsatt for rasistisk vold eller krenkelser kan du anmelde hendelsen ved din lokale politistasjon.