Foreldretips om kropp grenser og overgrep

  • Vold og seksuelle overgrep
  • Barnehage
  • 1. – 4. trinn
  • 5. – 7. trinn
  • Til foresatte/voksne

For foreldre.
Liten flyer med 5 tips om hvordan foreldre kan snakke med barn om kropp, grenser og seksuelle overgrep. Perfekt å dele ut på et foreldremøte eller lignende.

Nullstill

Alt er gratis 🥰