Opplæringsfilm: Vold og overgrep mot barn med funksjonsnedsettelser

  • Vold og seksuelle overgrep
  • Til foresatte/voksne
  • Video

For voksne som jobber med barn

Hør Ingrid Thunem fortelle om de forskjellige årsakene til at barn og unge med funksjonsnedsettelser er mer utsatt. Hvorfor blir slike overgrep sjeldnere blir avdekket, og hva bør voksne bør være ekstra bevisst på for å forebygge og avdekke?

Du kan se filmen med tegnspråktolk her.

Åpne lenken