Vold og overgrep
En gutt sitter på gelenderet utenfor en dukkestue i en hage
Illustrasjonsbilde

Er du bekymret for et barn?

Når man blir bekymret for at et barn opplever vold, overgrep eller omsorgssvikt eller krenkelser på internett kan man føle seg usikker og i tvil om hva man skal gjøre. Man kan være redd for å ta feil, og lar være å gjøre noe. Men barn trenger modige voksne som tør å bry seg, og som klarer å lytte. Voksne som tåler å stå i ubehaget og usikkerheten, og gjør det de kan for å hjelpe.

Spør hvordan barn har det

Det kan være vanskelig å oppdage at barn utsettes vold eller seksuelle overgrep. Barn som ikke har det bra kan vise det på forskjellige måter. Barn som opplever vold, overgrep eller misbruk på internett kan også selv prøve å skjule det, fordi de føler skyld og skam, eller er redd for hva som vil skje om noen får vite.

Det er nesten umulig å oppdage at et barn opplever vold, overgrep eller misbruk på internett ved kun å observere utenfra og se etter tegn. Derfor er det så viktig å snakke med barn om vold og overgrep, og være åpen og lyttende i møte med barn. Vis omsorg og vær nysgjerrig på hvordan de har det.

Hvordan snakke med barn når du er bekymret?

Vis og fortell at du bryr deg om dem. Spør hvordan de har det. 

Gi informasjon om hva vold er, at det er ulovlig, og at alle barn har rett til å være trygge. Forklar hvordan de kan få hjelp om de opplever det. Si at de kan få hjelp fra deg, og gi informasjon om Alarmtelefonen for barn og unge og andre hjelpetilbud.

Lytt til hva barn forteller, ta det på alvor, og vis at du tror på dem – selv om det kan være vanskelig å tro på.

Vær oppmuntrende og støttende for å hjelpe barnet til å fortelle. Prøv å unngå ledende spørsmål eller å legge ord i munnen på barnet. Still oppfølgingsspørsmål for å sjekke om du forstår dem riktig. 

Hjelp barnet til å fortelle. Hvis barn forteller om vold, spør gjerne spørsmål innledet med “hvem”, “hva” og “hvor”. Spør om det har skjedd før, og om de tror det vil skje igjen. Ikke press barnet til å fortelle, men vis at du gjerne vil høre hva de har å si. 

Skriv ned hele samtalen, både det barnet sier og det du selv sier, så ordrett som mulig.

Gi trøst og vis omsorg. Fortell at du skal gjøre det du kan for at de skal få hjelp. 

Vær klar over at barn ofte forteller litt av gangen. Barnet kan være utsatt for noe annet, og noe mer alvorlig, enn de forteller om når de først åpner seg. De kan si litt, for å se hvordan den voksne reagerer, og om de blir tatt på alvor. Følg opp barnet etter samtalen, vær tilstede og tilgjengelig, og avtal gjerne en ny samtale. 

Barn som har opplevd vold kan ha manglende tillit til voksne. Hvis et barn stoler på deg nok til å fortelle, er det viktig å verne om denne tilliten. Hvis barn føler at prosessen går over hodet på dem eller de ikke blir lyttet til, kan de miste tillit og velge å ikke åpne seg til barnevernet eller politiet. Forsøk derfor å samarbeide med barnet om veien videre, men unngå å love at du ikke skal fortelle det til noen.

Ikke fortell det barnet har delt videre til andre voksne enn de som trenger å være involvert i saken for å hjelpe, med mindre barnet selv ønsker det. Spør også alltid barnet før du kontakter barnets foreldre om noe barnet har fortalt. Det kan være noe i hjemmesituasjonen som gjør barnet utrygt, som de ikke har fortalt deg enda.

20%

av barn har opplevd fysisk vold fra en voksen i hjemmet.

14%

av barn har opplevd omsorgssvikt.

5%

av barn har opplevd seksuelle overgrep fra en voksen.

Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år (UEVO-undersøkelsen).

Hvem skal du kontakte for å få ta saken videre? 

Hvis du er bekymret for at et barn har opplevd vold, overgrep, omsorgssvikt eller krenkelser på internett, søk råd. Det er flere steder du kan ta kontakt anonymt for å rådføre deg om hvordan du best kan hjelpe.

  • Politiet kan alltid kontaktes ved mistanke om vold mot barn. Ring politiets sentralbord på 02800 og spør om å snakke med noen som jobber med vold mot barn.  
  • Barnevernvakten er barnevernets beredskapstjeneste. Du kan kontakte barnevernvakten for råd, veiledning og hjelp, og for at de skal undersøke saken videre. Finn kontaktinformasjon til din lokale barnevernvakt her.
  • Både barn og voksne kan kontakte Alarmtelefonen for barn og unge, på telefon 116 111 og på chat på alarmtelefonen.no
  • Statens Barnehus gir råd og veiledning ved mistanke om vold og overgrep mot barn. Det varierer mellom ulike barnehus hvordan dette veiledningstilbudet er utformet. Noen har egne konsultasjonsteam, andre tilbyr råd og veiledning per telefon. Finn ditt nærmeste barnehus her.
  • Slettmeg.no er en gratis råd– og veiledningstjeneste som gjelder krenkelser på internett
  • Se flere hjelpetilbud for barn, ungdommer og voksne på Redd Barnas hjelpe-side.

Se opplæringsfilm om å håndtere bekymring

I Redd Barnas opplæringsfilm møter du helsesykepleier Elin Halleland og barnevernspedagog Usman Khan som deler sine erfaringer om det å være bekymret for et barn. Hva er viktig å være bevisst på i møte med et barn som ikke har det bra? Hvordan håndtere egne følelser og usikkerhet slik at det ikke står i veien for å hjelpe barnet? Hvem kan man spørre om råd? Se opplæringsfilmen med tegnspråktolk her.

Tegn på at barn opplever vold og overgrep

Noen barn viser kan vise tydelige tegn på at de har opplevd vold eller overgrep, som blåmerker på uvanlige steder, eller påfallende sårhet og/eller blødninger i underlivet. Noen barn kommuniserer også om sine opplevelser igjennom tegning og lek.

Barn som opplever vold og overgrep er like ulike og mangfoldige som andre barn. Noen barn viser at de opplever noe som ikke er greit igjennom hvordan de oppfører seg.

De kan vise tydelige endringer i atferd. Noen er utagerende og bråkete, og viser tegn på angst og sinne. Andre er stille og innadvendte. Noen får mer fysiske plager, og kan fremstå trøtt, trist eller bekymret. Noen er ukonsentrerte eller fraværende i skolen eller barnehagen, andre kan fremstå fokusert og konsentrert. Barn som opplever overgrep kan i tillegg utvikle en seksualisert atferd.

For barn med funksjonsnedsettelser kan det være en særlig utfordring at endringer i helsetilstand og atferd overses og mistolkes som et symptom på funksjonsnedsettelsen, og at vold og overgrep derfor ikke oppdages. Les mer om vold og overgrep mot barn med funksjonsnedsettelser her.

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.