Vold og overgrep
En gutt står på rommet sitt og kikker ut av vinduet.
Illustrasjonsbilde

Barn med nedsatt funksjonsevne er mer utsatt for vold og overgrep

Det er nesten tre ganger større risiko for at barn med nedsatt funksjonsevne opplever vold og seksuelle overgrep enn andre barn.

Disse tallene kommer fra internasjonal forskning, og stemmer også med tall fra Norge. Barn og ungdom med nedsatt hørsel, nedsatt syn og bevegelseshemming opplever langt større grad av vold enn andre barn og ungdom. Dette gjelder alle typer vold. Dette kommer fram i Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år (UEVO-undersøkelsen). Den kom i 2019.

Hvorfor er barn med funksjonsnedsettelse mer utsatt?

Barns rettigheter

Et funksjonshemmet barn har rett til hjelp til et godt liv.
Artikkel 23

Det er ulike grunner til at barn med nedsatt funksjonsevne kan være enda mer utsatt enn andre barn. Dette kan være på grunn av funksjonsnedsettelsen i seg selv, som kan gjøre at barnet har vanskeligheter for å komme seg bort fra en situasjon, rope om hjelp eller formidle hva som har skjedd.

Barn med enkelte typer funksjonsnedsettelser kan også trenge mer hjelp enn andre barn i intime situasjoner som påkledning og stell, og dette er situasjoner som kan utnyttes av voksne.

Det kan også handle om manglende kunnskap om og holdninger knyttet til barnets funksjonsnedsettelse, som gjør at barns forsøk på å fortelle tas ikke på alvor, og deres forklaring og uttalelser ikke tillegges stor nok vekt.

Endringer i atferd som ellers ville ført til bekymring hos andre barn, kan tolkes som noe som har med funksjonsnedsettelsen å gjøre, og ikke som et tegn på vold eller overgrep.

BARN I NORGE - Seksuelle overgrep VERSJON 3 - ETTER NYTT FIGMA OPPSETT 1

Er du bekymret for et barn?

Hva kan være tegn på at barn opplever vold, overgrep eller krenkelser? Hvordan snakke med barn når du er bekymret? Hvem skal du kontakte for å få ta saken videre?

Mangler kunnskap om vold og overgrep

Barn og unge med funksjonsnedsettelser kan ha fått lite informasjon om både kropp, seksualitet og seksuelle overgrep, og derfor mangle et begrepsapparat for å beskrive hva de har vært utsatt for, og heller ikke vite at det er ulovlig og at de har rett på hjelp.

Særlig barn som er vant til å få mye hjelp med intime og personlige ting kan oppleve at det gjelder egne regler for deres kropp som er annerledes enn for andre barn, og derfor ikke gjenkjenne at det de blir utsatt for vold eller overgrep.

Se filmen og hør historien til en person med funksjonsnedsettelse som ble utsatt for seksuelle overgrep som barn. Filmen kan ses med tegnspråktolking her. Du kan også se flere slike historier her.

Hvorfor forteller ikke barna

Det er akkurat samme årsaker til at barn med funksjonsnedsettelser ikke forteller om vold og overgrep, som at andre barn ikke forteller. Men enkelte årsaker kan være forsterket.

Barn med funksjonsnedsettelser kan oppleve det ekstra vanskelig å bli hørt, trodd og tatt på alvor, fordi de ikke har fått relevant og tilgjengelig seksualundervisning og kunnskap om seksuelle overgrep. De kan også føle seg enda mer avhengig av personene som utsetter dem for vold eller overgrep.

I tillegg er det ofte slik at hjelpeapparatet ikke er tilgjengelig for personer med ulike funksjonsnedsettelser, slik at de ikke har mulighet til å ringe Alarmtelefonen eller komme seg til politiet for å fortelle og få hjelp. 

For mer informasjon, se Bufdir sine retningslinjer om vold og overgrep mot personer med funksjonsnedsettelser.

Se filmen og hør historien til en mor som har opplevd at hennes psykisk utviklingshemmede datter ble utsatt for seksuelle overgrep. Annecke von der Lippe gir sin stemme til henne. Se flere slike historier her.

Fakta om barn med nedsatt funksjonsevne

  • Barn med nedsatt funksjonsevne omfatter flere ulike grupper, inkludert barn med synshemming, barn med bevegelseshemming, barn med hørselshemming, barn med utvilkingshemming og barn med psykososiale funksjonsnedsettelser.
  • Flere kroniske sykdommer kan også innebære funksjonsnedsettelse.
  • Felles for alle er at de møter fysiske, sosiale og holdningsmessige barrierer som kan gjøre det vanskelig for dem å delta i samfunnet på lik linje med andre.
  • Disse barrierene kan også gjøre dem mer utsatt for vold og seksuelle overgrep og gjøre det vanskeligere for dem å få hjelp.

Se webinar om vold og overgrep mot barn med funksjonsnedsettelse. Du får høre om omfang, om forebygging og avdekking, og hjelpeapparatet. Vi spør hva som må gjøres for å sikre at barn med funksjonsnedsettelse får relevant kunnskap og beskyttelse. Webinaret er tegnspråktolket.

Se også tidligere webinar arrangert i samarbeid med Norges Døveforbunds Ungdom om hvordan barn barn og unge med nedsatt funksjonsevne kan få mer og bedre informasjon om kropp, grenser og overgrep, og hva som må gjøres for å sikre at alle barn har tilgang til et hjelpetilbud. Webinaret er tegnspråktolket.

Undervisningsmateriell på tegnspråk

Redd Barna har undervisningsmateriell som lærer barn om kropp, grenser, vold og seksuelle overgrep.

Undervisningsopplegget seksuelle overgrep for 5.-7.trinn har filmer der barn forteller ekte historier fra ungdommer som har opplevd seksuelle overgrep. Filmene finnes i egne versjoner både på talespråk og tegnspråk.

Filmene vi har laget i samarbeid med NRK Super som hører til våre undervisningsopplegg, «Kroppen min eier jeg» for barnehagen og 1.-4.trinn om seksuelle overgrep, «Voksne skal aldri slå» for 1.-4.trinn om vold, og «Mot» for 5.-7.trinn om vold, kan alle ses med tegnspråk tolk.

Sammen med undervisningoppleggene har vi informasjonsfilmer til ansatte i skolen og til foreldremøter. Her hører du Ingrid Thunem fra Unge funksjonshemmede fortelle om årsaker til at barn og unge med funksjonsnedsettelser er mer utsatt. Om hvorfor slike overgrep sjeldnere blir avdekket, og hva voksne bør være ekstra bevisst på for å forebygge og avdekke. Hun gir også råd om hva som er viktig for at alle barn skal få tilgjengelig og relevant informasjon om kropp, grenser og overgrep.

Tre måter du kan bidra på

Gi et bidrag

Gi et bidrag

Gi det beløpet du selv ønsker. Hver krone teller for de barna som trenger det mest.

Gi månedlig

Gi månedlig

Gjør som 95.000 andre og støtt vårt arbeid fast. Sammen redder og endrer vi barnas liv – hver dag.

Bli frivillig

Bli frivillig

Bli med og bidra til at barn får positive opplevelser i form av trygg lek, læring og aktivitet.

Pengene kommer fram!

92,4%
7,6%

Av innsamlede midler og tilskudd går 92,4% til arbeidet for barna som trenger oss aller mest. Kun 7,6% går til administrasjon og til å skaffe nye inntekter.
Les mer om hvordan vi bruker pengene.