Lærer smiler i klasserom elever rekker opp hender

Undervisnings­materiell

Her finner du gratis undervisningsmateriell til barnehage og skole: 1.-10. trinn.

Bruk Redd Barnas undervisningsmateriell for å lære om barns rettigheter, FNs bærekraftsmål, nettvett, trygt skolemiljø, forebygging av mobbing, beskyttelse mot vold og overgrep, demokrati og valg.

Vet du allerede hva du leter etter, kan du gå rett til bestillingsskjemaene her.

Undervisningsmateriell sortert etter tema

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]