Undervisning om funksjonsnedsettelser 1

Undervisning om inkludering og funksjonsmangfold

Her finner du ulike opplegg for elever og lærere om inkludering og funksjonsmangfold, som kan brukes for å samtale om inkludering, utenforskap, diskriminering og fordommer.

Gå til:

Undervisningsopplegg til NRK Super-serien Et hav av muligheter

Om undervisningsmateriellet:

Tema: Funksjonsnedsettelser

For: 5.–7. trinn (og kan enkelt tilpasses 3.–4. trinn)

Fag: KRLE og samfunnsfag

Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring

Dette undervisningsopplegget er tilknyttet dokumentarserien Et hav av muligheter, produsert av NRK Super i forbindelse med NRK Supers temadager om funksjonsnedsettelser i januar 2023. Episodene og undervisningsopplegget kan fint benyttes også utenom temadagene.

I dokumentarserien møter vi 13 barn med ulik funksjonsvariasjon som mønstrer på Christian Radich og skal være mannskap på skuta i fem dager. Serien og undervisningsopplegget tar opp viktige temaer som fordommer, utenforskap og inkludering, og er svært relevant å bruke
i skolefagene samfunnsfag og KRLE.

Episodene i Et hav av muligheter varer i 10-18 minutter.

På side 9 i undervisninsopplegget «Tips til andre ressurser» mangler følgende:
Skolebesøk av Handikappede Barns Foreldreforening (HBF): Kontakt HBF for å invitere en av deres tillitsvalgte til å komme å snakke i klassen eller for skolen.

Barn med funksjonsnedsettelser

Alle barn med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser har rett til tilrettelegging, slik at de kan delta, utvikle seg og ha opplæring på lik linje som alle barn.
FNs barnekonvensjon, artikkel 23

Ingen diskriminering

Alle barn har rett til å ikke bli forskjellsbehandlet på grunn av sin egen eller foreldrenes kultur, hudfarge, kjønn, språk, religion, bakgrunn, funksjonsnedsettelse eller mening.
FNs barnekonvensjon, artikkel 2

Undervisningsopplegg til filmen «Dansetimen»

Redd Barna har utviklet filmer basert på sanne historier om hvordan barn med nedsatt funksjonsevne blir utsatt for diskriminering på fritidsaktiviteter. Her er et forslag til hvordan du kan bruke filmen «Dansetimen» med elevene dine.

Om undervisningsmateriellet:

Tema: Funksjonsnedsettelser

For: 1.–7. trinn

Fag: KRLE og samfunnsfag

Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring

Før filmen

Fortell elevene at dere skal se en kort film som heter «Dansetimen». Still spørsmål som angår alle elevene for å vekke interesse før filmen vises: Hva tenker du på når du hører tittelen på filmen? Liker du å danse? Er det noe annet du synes er gøy å gjøre etter skolen?

Se filmen «Dansetimen» (3 minutter) med elevene i klassen.

Dette er en sann historie. Når barn får høre at «dette passer ikke for sånne som deg», så tenker de at det er dem det er noe feil med. Fordommer fra voksne stenger barn ute fra fritidsaktiviteter.

Her kan du se filmen i synstolket versjon.

Etter filmen

Repeter sammen hva dere så i filmen. Elevene kan deretter reflektere rundt spørsmålene under, enten i en klassesamtale eller i små grupper.

 • Hva skjedde med Ingrid?
 • Tenk at du er Ingrid. Hvordan hadde det vært å ikke få være sammen med de andre?
 • Er det greit at Ingrid ikke fikk være med på det de andre gjorde? Hvorfor/hvorfor ikke?
 • Tenk at du er vennen til Ingrid. Hva hadde du følt da? Hvordan føles det å være vennen til noen som blir behandlet urettferdig?
 • Tenk at du er danselæreren. Hva ville du ha gjort? Kunne du ha gjort noe for at Ingrid ble inkludert?
 • Tenkte du annerledes da Ingrid satt i rullestol på slutten av filmen enn du gjorde først da hun kunne gå? Hvorfor tror du de som lagde filmen valgte å lage den på den måten?
 • Hva er en fordom? Hva tror dere fordommer kommer fra? 

Fordommer

Når man ikke kjenner noen, så kan man anta og tro ting om personen som sannsynligvis ikke stemmer.

Undervisningsopplegg til filmen «Skidagen»

Redd Barna har utviklet filmer basert på sanne historier om hvordan barn med nedsatt funksjonsevne blir utsatt for diskriminering på fritidsaktiviteter. Her er et forslag til hvordan du kan bruke filmen «Skidagen» med elevene dine.

Om undervisningsmateriellet:

Tema: Funksjonsnedsettelser

For: Ungdomsskole og VGS

Fag: Samfunnsfag, Samfunnskunnskap, KRLE, Religion og etikk

Tverrfaglig tema: Politikk og menneskerettigheter, sosiologi, sosialantropologi osv.

Tid: ca. 45 min

Før filmen

Fortell elevene at dere skal se en kort film som heter «Skidagen». Snakk sammen om tittelen på serien.

Se filmen «Skidagen» (3 minutter) med elevene i klassen.

Dette er en sann historie. Fordommer fra voksne stenger barn ute fra aktiviteter. Barn trenger voksne som lytter og tar dem på alvor, og som snakker med og ikke om dem.

Her finner du «Skidagen» i synstolket versjon.

Etter filmen

Repeter sammen hva dere så i filmen. Elevene kan deretter reflektere rundt spørsmålene under, enten i en klassesamtale eller i små grupper.

 • Hva skjedde i filmen?
 • Tenk at du er Tobias, hovedpersonen. Hvordan tenker du at det oppleves for ham å ikke få bli med sammen med de andre?
 • Tenkte du annerledes da Tobias satt i rullestol på slutten av filmen enn du gjorde først da han kunne gå? Hvorfor tror du filmskaperen valgte å lage filmen på den måten?
 • Hvorfor fikk ikke Tobias stå på ski med vennene sine?
 • Tenk at du er en av de voksne. Hva ville du ha gjort? Hva kunne du ha gjort annerledes for at Tobias skulle bli inkludert?
 • Snakk om fordommer. Hvilke fordommer har du selv? Er vi alltid bevisste på våre fordommer?
 • Kommer du på andre måter folk kan utestenges på grunn av funksjonsnedsettelser? Hva kan gjøres med det? Kan du gjøre noe selv i hverdagen?

Fordommer

Når man ikke kjenner noen, så kan man anta og tro ting om personen som sannsynligvis ikke stemmer.

Til lærer:

Noen lurer kanskje på hvorfor Tobias først kunne gå, og så ser man at han bruker rullestol. Det er gjort bevisst. Man ser ofte kun hjelpemiddelet, ikke hele personen.

For personalet på skolen: Opplegg om inkludering av elever med ulik funksjonsvariasjon

Sett av tid på allmøter med personalet på skolen, eller oppfordre ledelsen på skolen din til å gjøre det. Se filmene «Skidagen» og/eller «Skoleballet» med personalet, og reflekter sammen om det dere har sett. Historiene i filmene er sanne, og er et godt utgangspunkt for å reflektere rundt fordommer, utenforskap og inkludering. Redd Barna har laget et opplegg for voksne som jobber med barn, tilknyttet de to nevnte filmene, som er enkelt å ta i bruk.

Varighet: 30-60 minutter

Opplegget er en powerpoint, med filmene, refleksjonsspørsmål og tips til videre arbeid. Opplegget finner du her:

Se filmen «Skidagen» og «Skoleballet» her:

Dette er en sann historie. Fordommer fra voksne stenger barn ute fra fritidsaktiviteter. Barn trenger voksne som lytter og tar dem på alvor, og som snakker med og ikke om dem.

Her finner du «Skidagen» i synstolket versjon.

«Jeg synes det er ganske rørende. At du også får lov til å oppleve en sånn dag som det her.» Dette er en sann historie om hvordan fordommer fra voksne stenger barn ute fra fellesskap på fritiden.

Her finner du «Skoleballet» i synstolket versjon.

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]