På nett med barna? Diskusjonskort til foreldremøtet

  • Inkludering og trygt skolemiljø
  • Nettvett
  • Til foresatte/voksne

For foreldre på 1.–7. trinn.
Diskusjonskort til foreldremøtet for å ansvarliggjøre foreldrene i arbeidet med å styrke trivsel, vennskap, inkludering og å forebygge mobbing, mellom elever på nett og i klassen.

 

Nullstill

Alt er gratis 🥰