Plakat: FN’s barnekonvensjon

  • Barns rettigheter og FNs bærekraftsmål
  • 1. – 4. trinn
  • 5. – 7. trinn
  • 8. – 10. trinn

For 1.-10. trinn

Plakat med alle artiklene fra FN’s barnekonvensjon i kortversjon. Bruk plakaten når du jobber med Det magiske klasserommet og/eller Rettighetsslottet. 

Nullstill

Alt er gratis 🥰