Skole
to barn med flagg

Rettighetsslottet

Her finner du informasjon om Rettighetsslottet: Redd Barnas undervisningsmateriell om barns rettigheter og FNs bærekraftsmål for de eldste barna i barnehagen og elever på 1.-4. trinn.

Om Rettighetsslottet:

Tema: Barns rettigheter og FNs bærekraftsmål

For: Barnehage og 1.-4. trinn

Hva: Interaktivt undervisningsmateriell med filmer, sanger, spill og quiz. Tilhørende lærerveiledninger og plakat.

Fag: Samfunnsfag, KRLE, norsk og musikk

Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap, og folkehelse og livsmestring

I Rettighetsslottet kan barn lære om sine rettigheter, blant annet gjennom tegneserier, musikkvideoer, spill, filmer og quiz. Barn i Norge og flere andre land i verden forteller om retten til å bli hørt, om rettferdighet og urettferdighet, og om retten til liv, trygghet og utdanning.

Om de ulike rommene i Rettighetsslottet

to barn med flagg "barnas rettigheter"
Illustrasjon: Tomas Drefvelin

1: Barns rettigheter

I den første delen er barna i toppen av Rettighetsslottet-tårnet, hvor flagget med barns rettigheter svaier. Her lærer barna om Eglantyne Jebb, FN, barnekonvensjonen og at barns rettigheter er en del av norsk lov. Barna blir kjent med barns rettigheter og de ulike karakterene i Rettighetsslottet.

Jente med sko på hodet danser foran speil
Illustrasjon: Tomas Drefvelin

2: Rett til ikke-diskriminering

Dette rommet gir barna økt kunnskap om at alle barn har like rettigheter uavhengig av hvem de er og hvor de bor. Forståelse for situasjonen til barn med nedsatt funksjonsnedsettelse står sentralt her.

trekkoppkrokodille under en bro
Illustrasjon: Tomas Drefvelin

3: Rett til å være trygg

Hjemme hos Trekkoppkrokodillen Knut lærer barna om retten til beskyttelse mot misbruk. Barna lærer om grunner til at familier må flykte, hvordan flukt oppleves for barn og hvilke rettigheter barn på flukt og i krig har.

jente med rosa hår og ropert
Illustrasjon: Tomas Drefvelin

4: Rett til å bli hørt

Alle barn har rett til å si sin mening og til å bli hørt i saker som angår dem. I dette rommet lærer barna om hva dette innebærer og om ulike måter å utøve denne rettigheten på.

jente med jordklode og forstørrelsesglass
Illustrasjon: Tomas Drefvelin

5: Rett til liv

I dette rommet lærer barn om at alle barn har rett til å vokse opp og utvikle seg, og tematisk handler denne delen om klima og miljø. Her får de treffe Jon Niklas Rønning som synger om jordkloden og landene i verden, de får treffe Miljøagentene på klimademonstrasjon og får spille spill og quiz om hvordan vi kan ta vare på jordkloden vår.

jente med briller viser frem bok
Illustrasjon: Tomas Drefvelin

6: Rett til skole

Her får barna kunnskap om FNs bærekraftsmål og spesielt om retten til å gå på skole og mål 4 om kvalitetsutdanning. Barna lærer om hvilke rettighetsbrudd som hindrer barn i å få gå på en god skole.

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]

Tre måter du kan bidra på

Skoleinnsamling

Skoleinnsamling

Bidra til å hjelpe barn i andre land med å få en trygg oppvekst og mulighet til å forandre og utvikle samfunnet de lever i.

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om barns rettigheter.

Del informasjon med en kollega

Del informasjon med en kollega

Del linken til Redd Barnas skolesider med en kollega, og bidra til at flere barn kan få kunnskap om barns rettigheter.