Skole
2 mennesker står bak en illustrasjon av mange barn med forskjellige hudfarger på en jordklode

Undervisningsopplegg om rasisme

Her finner du undervisningsopplegg tilknyttet NRK Supers informasjonsfilmer om rasisme. Bruk materiellet for å lære elevene om fordommer, rasisme og hvordan vi kan gjenkjenne, stå opp mot og bekjempe rasisme.

Om undervisningsmateriellet:

Tema: Rasisme

For: 5.-7- trinn (og kan enkelt tilpasses 3.-4. trinn)

Fag: KRLE og samfunnsfag

Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring, og demokrati og medborgerskap

NRK Super har laget tre korte informasjonsfilmer om rasisme. I undervisningsopplegget finner du forslag til en undervisningsøkt per film. Det er i tillegg utviklet en undervisningsøkt til en episode av serien Klassen som omhandler rasisme. Undervisningsoppleggene til både informasjonsfilmene og Klassen ligger i samme hefte som du kan laste ned her:

Målet med temadagene er å gi elevene:

Ingen diskriminering!

Alle barn har rett til å ikke bli forskjellsbehandlet på grunn av sin egen eller foreldrenes kultur, hudfarge, kjønn, språk, religion, bakgrunn, funksjonsnedsettelse eller mening.

FNs barnekonvensjon, artikkel 2

  • Kunnskap om temaet rasisme og hvordan barn kan gjenkjenne og bidra til å bekjempe rasisme.
  • Kunnskap om temaet slik at de kan gjenkjenne egne fordommer og lære hvordan man kan reflektere rundt og imøtekomme fordommer.
  • Styrke og gi verktøy til barn som opplever rasisme eller som ser andre som utsettes for det.

Om informasjonsfilmene

Informasjonsfilm 1 Hva er rasisme? tar for seg begrepet rasisme, ulike former for rasisme, hvordan raseteorier oppstod, og historiske hendelser som kolonitiden og fornorskningspolitikken, som var basert på rasistiske ideologier.

Informasjonsfilm 2 Fordommer handler om fordommer, og hvordan fordommer og rasisme preger de menneskene som utsettes for det, men også samfunnet som helhet.

Informasjonsfilm 3 Vær en god antirasist! handler om å være en god antirasist og hvilke verktøy vi alle kan bruke for å forebygge og bekjempe rasisme.

Om Klassen

Klassen Bromance

Episoden Bromance til Klassen handler om Jørgen som gjennom episoden blir utfordret på ulike fordommer og antagelser han har om hva det vil si å være norsk og hva det vil si å være fra Norge.

Komeptansemål:

Etter 4. trinn:

KRLE:

• samarbeide med andre i filosofisk samtale
• identifisere og reflektere over etiske spørsmål
• sette seg inn i og formidle egne og andres tanker, følelser og erfaringer
• samtale om hva menneskeverd, respekt og toleranse betyr, og hva det innebærer for hvordan vi lever sammen

Samfunnsfag:

• presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finst
• samtale om identitet, mangfald og fellesskap og reflektere over korleis det kan opplevast ikkje å vere ein del av fellesskapet

Etter 7. trinn:

KRLE:

• bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring
• utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
• gjøre rede for hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet, religionsfrihet og religiøse minoriteters situasjon i Norge

Samfunnsfag:

• utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap
• drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar,
rasisme og diskriminering

Vis mer
Lukk

Rasisme på skolen

Rasisme kan skje overalt, både på skolen, på gata, i butikken eller på nett. Rasisme kan ramme både voksne og barn.

Når det skjer rasistiske hendelser på skolen så har skolen en plikt til å følge det opp. Det kalles aktivitetsplikt. Skolen har plikt til å gripe inn hvis de oppdager mobbing, vold eller diskriminering. Skolen skal sikre at alle elever har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen har som oppgave å følge med, og ikke minst, gripe inn hvis de oppdager mobbing, vold eller diskriminering.

Les mer om rasisme her.

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]

Tre måter du kan bidra på

Skoleinnsamling

Skoleinnsamling

Bidra til å hjelpe barn i andre land med å få en trygg oppvekst og mulighet til å forandre og utvikle samfunnet de lever i.

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om barns rettigheter.

Del informasjon med en kollega

Del informasjon med en kollega

Del linken til Redd Barnas skolesider med en kollega, og bidra til at flere barn kan få kunnskap om barns rettigheter.