Skole
blå og rosa bakrunn med skriften Religion fri til å tro på hva du vil

Undervisningsopplegg om religionsfrihet

Her finner du undervisningsopplegg tilknyttet to serier på NRK Super, som kan brukes til å lære dine elever om barnets rett til religionsfrihet og ulike utfordringer knyttet til tro og tvil. 

Om undervisningsmateriellene:

Tema: Religionsfrihet

Hva: Episoder med tilhørende undervisningsopplegg og lærerveiledning

Trinn: 5.-7. trinn

Fag: KRLE, samfunnsfag og norsk

Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring, og demokrati og medborgerskap

Målet med seriene og tilhørende undervisningsopplegg er at barn og elever:

Tanke- og religionsfrihet

Alle barn har rett til å tro og tenke på det de selv ønsker, og bli respektert for det. 
FNs barnekonvensjon, artikkel 14

  • øker sin forståelse og toleranse for andres religion, livssyn og levemåte
  • blir kjent med utfordringer knyttet til tro og tvil 
  • er godt kjent med egen rett til å tenke og tro på det de selv vil

Undervisningsopplegg til Selma og jakten på den perfekte tro

Selma fra NRK Super og skriften Selma og jakten på den perfekte tro
Foto: Ole Kaaland, NRK

Selma og jakten på den perfekte tro er et godt utgangspunkt for å jobbe med temaer som religionsfrihet, forståelse og respekt for ulike religioner og livssyn, forebygging av fordommer og diskriminering, og andre problemstillinger knyttet til tro og tvil.

Vi følger programleder Selma som møter barn og unge med ulik tro og ulikt livssyn som setter henne inn i hva som kan være fint og hva som kan være vanskelig ved å tilhøre en religion eller et livssyn. 

Selma og jakten på den perfekte tro er en dokumentarserie i fem deler. Undervisningsopplegget er tilpasset elever på 5.-7. trinn. 

Undervisningsopplegg til Klassen

Elever fra serien "Klassen" er samlet utenfor skole
Foto: Espen Solli

Dette undervisningsopplegget er tilknyttet en episode av dramaserien Klassen, og handler om utfordringer knyttet til å være synlig / ikke synlig troende. Episoden er et godt utgangspunkt for å jobbe med temaer som forståelse og respekt for ulike religioner og livssyn, og forebygging av fordommer og diskriminering knyttet til religion og livssyn.

Undervisningsopplegget er tilpasset elever på 5.-7. trinn.

Foreldretips for å snakke med barn om religion og livssyn

1. La barnet undre seg fritt og ta barnets nysgjerrighet på alvor

Det er naturlig, spennende og lærerikt for barn å undre seg. Møt barnets undring med positivitet og still oppfølgingsspørsmål til barnets undring – vær nysgjerrig og sett deg inn i hvordan barnet tenker. Ta barnets spørsmål og tanker om tro på alvor. Noen spørsmål er det ikke nødvendigvis så enkelt å finne svar på, og vær åpen om dette med barnet.

2. Vær tydelig på at det finnes variasjoner innenfor religions- og livssynsretninger

Det er mange ulike religioner og livssyn i verden, og det er utallige måter å være religiøs på innenfor hver religion og livssyn. Kjenner du en ikke-troende, en kristen eller en buddhist, så betyr ikke det at du vet alt om hvordan alle andre ikke-troende, kristne eller buddhister er, praktiserer og tenker. For å enklere kunne forstå hverandre og for å kunne motvirke negative fordommer, er det viktig at vi snakker sammen og viser interesse for hverandre og hverandres tro.

3. Snakk om mennesker innenfor ulike religioner og livssyn på en respektfull måte

Snakk om mennesker som har en religion, et livssyn eller som er ikke-troende på en respektfull måte, både med og rundt barnet. Ikke gjør narr av, ironiser eller snakk nedsettende om andre religioner og livssyn. Dette kan bidra til å skape negative fordommer hos barnet. Du kan være en rollemodell gjennom å forholde deg til forskjellene mellom mennesker på en naturlig og respektfull måte, som for eksempel det at vi spiser ulike ting i bursdagsselskaper eller feirer ulike høytider. Skal du være kritisk, bør du være konkret og ikke generalisere.

4. Skill tydelig mellom religiøs praksis og ekstreme handlinger

Religiøs praksis og de handlingene vi praktiserer som en naturlig del av en religion, må ikke blandes med ekstreme handlinger begått av mennesker som bruker religionen sin for å forsvare ulovlige, straffbare og skadelige handlinger. Ekstreme handlinger som terror, vold og negativ sosial kontroll skal ikke forsvares uansett hva.

5. Snakk sammen om barnets religionsfrihet

Alle barn har rett til å tenke og tro på det de vil. Foreldre har rett til å gi dem råd.

FNs barnekonvensjon, artikkel 14.

Når vi snakker med barn om religion og livssyn, må vi snakke på en slik måte at barnet forstår at det har en selvstendig rett til å tro på det det vil, og at barnet føler seg trygg på å utøve denne rettigheten. Vær åpen med barnet om at det har lov til å både ombestemme seg, tro på ulike ting samtidig, tro, ikke tro og tro på en annen måte enn for eksempel familien sin. Barn kan melde seg inn og ut av tros- og livssynssamfunn uten foreldrenes godkjennelse når de er 15 år, og med foreldres godkjennelse før dette.

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]

Tre måter du kan bidra på

Skoleinnsamling

Skoleinnsamling

Bidra til å hjelpe barn i andre land med å få en trygg oppvekst og mulighet til å forandre og utvikle samfunnet de lever i.

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om barns rettigheter.

Del informasjon med en kollega

Del informasjon med en kollega

Del linken til Redd Barnas skolesider med en kollega, og bidra til at flere barn kan få kunnskap om barns rettigheter.