Undervisning i nettvett
Illustrasjon av 3 ungdommer som ligger på gulvet med hodene ved siden av hverandre Sterkere sammen illustrasjon av ungdommer

Sterkere sammen – om seksuelle krenkelser

Sterkere sammen er en undervisningsressurs som er laget for at du kan gi elevene dine kunnskap og praktiske ferdigheter til å håndtere ulike former for seksuelle krenkelser.

Når elevene arbeider med øvelser får de mer kunnskap om hva seksuell trakassering er, og de blir mer bevisste på hvordan de kan reagerer når de er vitne til at jevnaldrende trakasserer hverandre.

Dette er viktig for å skape et trygt og godt læringsmiljø, og for å forebygge mobbing og seksuell trakassering. Sterkere sammen er en undervisningsressurs som er laget for at du kan gi elevene dine kunnskap og praktiske ferdigheter til å håndtere ulike former for seksuelle krenkelser.

Om undervisningsmaterialet:

For: Ungdomsskolen, men kan også brukes av videregående skoler

Tema: Seksuell trakassering, språkbruk, kroppspress, kjønnsroller, uønsket deling av nakenbilder, nettvett, trygt skolemiljø

Her kan du laste ned heftet «Sterkere sammen», med aktiviteter du kan gjennomføre i klasserommet:

Bevisstgjøring er et grunnleggende første steg

Å bevisstgjøre unge om seksuell trakassering og gi dem muligheten til å reflektere over egne holdninger, er et grunnleggende første steg for å forebygge seksuelle krenkelser. Når man får diskutere og møte andre synspunkter, kan det bidra til å påvirke egne holdninger.

Samtidig vet vi at det er vanskeligere å endre oppførsel enn det er å endre holdninger og kunnskapsnivå. Derfor er det viktig å også ha fokus på praktiske ferdigheter. Hva kan man gjøre når man ser eller hører noen bli trakassert?

I dette materialet finner du øvelser du kan bruke for å gi elevene trygghet og verktøy til å:

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]

Tre måter du kan bidra på

Skoleinnsamling

Skoleinnsamling

Bidra til å hjelpe barn i andre land med å få en trygg oppvekst og mulighet til å forandre og utvikle samfunnet de lever i.

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om barns rettigheter.

Del informasjon med en kollega

Del informasjon med en kollega

Del linken til Redd Barnas skolesider med en kollega, og bidra til at flere barn kan få kunnskap om barns rettigheter.