Undervisning om vold og overgrep
Kroppen min eier jeg med smilende barn

Kroppen min eier jeg

Undervisningsopplegg om kropp, grenser og seksuelle overgrep.

Alle barn skal beskyttes mot seksuell utnyttelse og misbruk.

FNs barnekonvensjon, artikkel 34

Kroppen min eier jeg er en animasjonsserie i fire episoder om kropp, grenser og seksuelle overgrep med tilhørende undervisningsmateriell til barnehage og 1.-4. trinn.

Barn som har fått undervisning eller annen informasjon om seksuelle overgrep, har en bedre forståelse av at dette er feil, og har lettere for å fortelle om sine opplevelser enn barn som ikke har fått denne kunnskapen.

Om Kroppen min eier jeg:

Tema: Seksuelle overgrep

For: Barnehage og 1.-4. trinn

Fag: Samfunnsfag

Tverrfaglig tema: Folkehelse og livsmestring

Forside til undervisningsmateriellet Kroppen min eier jeg til barnehagen

Kroppen min eier jeg – i barnehagen

Kroppen min eier jeg – i barnehagen består av et veiledningshefte og et samtaleopplegg med forslag til diskusjonsspørsmål og forklaringer, samt råd om hvordan møte og følge opp barn som forteller om overgrep. Materiellet er tilpasset alderen 4 til 6 år og kan lastes ned eller bestilles gratis. Materiellet er også tilgjengelig for nedlasting på nordsamisk.

Du kan også laste ned forslag til informasjonsbrev til foresatte og løve-mal til aktivitet tilknyttet episode 2.

Episodene til Kroppen min eier jeg finner du her.

forsiden til undervisningsmateriellet kroppen min eier jeg til 1.-4. trinn

Kroppen min eier jeg – 1.-4. trinn

Kroppen min eier jeg er et undervisningsopplegg for 1.-4. trinn, med forslag til diskusjonsspørsmål og forklaringer, samt råd om hvordan møte og følge opp barn som forteller om overgrep. Materiellet kan lastes ned eller bestilles gratis. Til nedlasting er materiellet også tilgjengelig på nordsamisk og engelsk.

Du kan også laste ned forslag til informasjonsbrev til foresatte, løve-mal til aktivitet tilknyttet episode 2, og forslag til handlings- og beredskapsplan for forebygging og avdekking av vold og seksuelle overgrep mot barn.

Episodene til Kroppen min eier jeg finner du her.

Redd Barnas skoleteam - fem smilende damer med hjerte, bok, nettbrett og jordklode

Spørsmål?

Vi vil gjerne høre fra deg om du har tilbakemeldinger eller spørsmål til vårt skolemateriell.

Kontakt oss på e-post: [email protected]o eller [email protected]

Tre måter du kan bidra på

Skoleinnsamling

Skoleinnsamling

Bidra til å hjelpe barn i andre land med å få en trygg oppvekst og mulighet til å forandre og utvikle samfunnet de lever i.

Bli lærerambassadør

Bli lærerambassadør

Bidra til at barn på din skole får kunnskap om barns rettigheter.

Del informasjon med en kollega

Del informasjon med en kollega

Del linken til Redd Barnas skolesider med en kollega, og bidra til at flere barn kan få kunnskap om barns rettigheter.