Film: Hvordan bruke Kroppen min eier jeg i barnehagen?

  • Vold og seksuelle overgrep
  • Barnehage
  • Til foresatte/voksne
  • Video

For barnehagelærere.

I denne filmen får du en barnehages erfaringer med å gjennomføre samtaleopplegget tilknyttet Kroppen min eier jeg om seksuelle overgrep.

Du kan bestille samtaleverktøyet Kroppen min eier  jeg – i barnehagen her.

Åpne lenken