Internasjonal konferanse: Beskytt barn i væpnet konflikt

Protecting Children in Armed Conflict – Our Common Future

Når: 5. – 6. juni 2023

Arrangør: Utenriksdepartementet, Redd Barna, FNs barnefond (Unicef), Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), FNs kontor for koordinering av nødhjelpsinnsats, FNs spesialrepresentant for barn og væpnet konflikt og Den afrikanske union.

Barn er spesielt utsatte og sårbare for vold og overgrep i krig og konflikter. Det er en av de største politiske og humanitære utfordringene i vår tid, men er likevel en av de mest forsømte.

Norge vil bidra til at det internasjonale samfunnet forplikter seg til å bedre beskytte barn som rammes av krig og konflikt.

Derfor arrangerer Utenriksdepartementet sammen med Redd Barna, FNs barnefond (Unicef) og Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) den internasjonale konferanse Protecting Children in Armed Conflict – Our Common Future om barn i væpnet konflikt i Oslo, 5.-6. juni 2023.

Konferansen arrangeres også i samarbeid med FNs kontor for koordinering av nødhjelpsinnsats, FNs spesialrepresentant for barn og væpnet konflikt og Den afrikanske union.

Konferansen er kun for inviterte og akkreditert presse.

Se hele konferansen på nett-TV.

Norge vil med denne konferansen bidra til å øke den politiske oppmerksomheten om konsekvensene av væpnet konflikt for barn og barns særskilte beskyttelsesbehov, skriver Utenriksdepartementet.

Målet er å mobilisere stater, FN, Røde Kors-bevegelsen og sivilsamfunnet til å øke den politiske, finansielle og operasjonelle innsatsen for å beskytte barn og ungdom.

– Det er vårt felles ansvar å få til endringer. Parter i væpnet konflikt må ta ansvar og etterleve humanitærretten. Den humanitære innsatsen må styrkes. Det krever politisk vilje, praktiske tiltak og ressurser, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er vert for konferansen. Utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim deltar også, sammen med FNs spesialrepresentant for barn i væpnet konflikt Virginia Gamba, politikere fra ulike land, representanter fra Den afrikanske union og EU, og representanter fra FN og frivillige organisasjoner.