BARNESOLDAT
I KONGO

Ramazani (16) var barnesoldat i Kongo, men klarte å rømme. Nå lever han i skjul og får hjelp av Redd Barna til å komme videre.

Anonymisert bilde av gutt som står med ryggen til kameraet.

Det er snart ett år siden Ramazani klarte å rømme fra den væpnede gruppen han var del av i jungelen i DR Kongo.

Ansiktet er alvorlig, blikket er sterkt og fokusert. Den 16 år gamle gutten som sitter på en trebenk i utkanten av en flyktningleir øst i Kongo, holder et vaktsomt øye med omgivelsene. Om noen ser på ham fra skogen eller en ukjent bil dukker opp – ingenting kan glippe.

Et umenneskelig valg

Hans historie starter med en mor som måtte ta et umenneskelig valg. – Jeg bodde med mamma og fire søsken i Goma. Vi hadde ikke mye å leve av, og mamma slet med å ta vare på oss. En dag dro vi til noen venner på besøk, og mamma etterlot meg der. Hun klarte ikke å fortelle meg sannheten, hun bare reiste.  

Den unge gutten fikk det ikke bedre hos vennefamilien, han følte seg mye alene og var konstant sulten – uten jobb, skole eller familie. Da nye venner dukket opp, begynte han å henge med dem på ulike steder. 23. mai 2022 tok en av vennene ham med til en væpnet gruppe i skogen, og han ble medlem, 15 år gammel. Endelig fikk han mat og opplevde fellesskap.   

Men livet ble ikke helt enkelt.

Svart/hvitt bilde av en gutt med ryggen til kamera.
Fargebilde av gutt med ryggen mot kamera.
En gutt sitter. Man ser ikke ansiktet.
Svart/hvitt bilde av en gutt med ryggen til kamera.
Fargebilde av gutt med ryggen mot kamera.
En gutt sitter. Man ser ikke ansiktet.

– De lærte meg opp til å stjele og jeg ble brukt som spion, til å finne folk for offiserene. Jeg var flink og gjorde alt de ba om.

Livet i jungelen var hardt. De som ikke fulgte ordre, ble straffet og banket opp, noen ganger bundet og sperret inne. Ramazani begynte å kjenne på kvaler, han ville ikke være soldat og leve slik.  

– Vi gjorde fæle ting og plaget folk. Jeg følte at det jeg gjorde, ikke var bra. Jeg ville bort.

I dag lever Ramazani i skjul mens han venter på sertifikatet som viser at han offisielt har blitt demobilisert fra den væpnede gruppen. Han er fortsatt redd for at soldatene skal finne ham.

Livet som barnesoldat

Ramazani var et barn og samtidig soldat, en hjerterå virkelighet han deler med flere tusen unge gutter og jenter i Kongo. De aller fleste befinner seg øst i landet, i områder med mye uro og ulike grupper som kriger mot hverandre. Noen kidnappes inn, mens andre rekrutteres til de væpnede gruppene med løfter om mat, beskyttelse og samhold.

Livet som barnesoldat starter ofte med å utføre oppgaver for lederne. Barna brukes som tyver, spioner, budbringere, kokker og klesvaskere. Etter hvert stiger de i gradene og får større ansvar. De kan få uniformer og våpen, tung oppakning på små kropper. Mange av barna brukes direkte i kamp, og et stort antall, særlig jenter, utsettes for seksuelle overgrep. Ofte blir de truet på livet om de nekter å gjøre det de får beskjed om.

Ramazani rømte og fikk hjelp

I slutten av oktober i fjor klarte Ramazani å rømme og fikk kontakt med Umoja in Action, en partnerorganisasjon av Redd Barna som hjelper barnesoldater tilbake til samfunnet.

– Barn som har vært med i væpnede grupper, er ofte veldig urolige. De får komme til et transittsenter, der de er i seks måneder og får hjelp av psykolog og andre for å bli reintegrert, forteller Christine, som leder sosialarbeidet i området.

– Problemet er at barna møter de samme problemene som før når de kommer ut – fattigdom og mangel på mat, utdanning og omsorg. Derfor vurderer mange å gå tilbake til den væpnede gruppen de rømte fra.  

Ramazani har tenkt tanken flere ganger, når ensomheten og sulten vokser seg stor. Som soldat hadde han i det minste et nettverk og tilgang til mat. Men noe i ham sier at det er feil, at mennesker ikke skal behandle hverandre slik. Med støtte fra psykolog har Ramazani fått tilbake troen på seg selv og en bedre fremtid.

– Jeg forsto at jeg er et menneske som andre. Jeg fikk råd og hjelp, det har vært viktig for meg.

En sosialarbeider på en flyktningeleir i DR Kongo holder to gutter i hendene. Alle med ryggen til.
En gutt står med ryggen til mens han plukker maiskorn i åkeren.

Redd Barnas barnevennlige område

Et kjærkomment pusterom er å være på Redd Barnas barnevennlige område i nabolaget. Her møtes barn og kan leke, spille, synge og delta i ulike aktiviteter som Redd Barna organiserer. De eldste barna kan gå på kurs i sying eller andre håndverk, som gjør dem bedre rustet til å klare seg selv en dag. 

En gutt og en mann spiller brettspill utendørs. Bildet er beskåret slik at man ikke ser deres ansikter.
En gutt står i åkeren og plukker mais. Han står med ryggen til.
En gutt og en mann spiller brettspill utendørs. Bildet er beskåret slik at man ikke ser deres ansikter.
En gutt står i åkeren og plukker mais. Han står med ryggen til.

Ramazani slapper litt mer av nå. Han liker å spille med bruskorker på et brett. – Når jeg tøyser med de andre barna, glemmer jeg det vonde litt og vil ikke tilbake til gruppa. Jeg liker å henge med vennene mine her. Vi får også kjeks og saft, forteller Ramazani.

Drømmen er å gå på skole og få en utdanning, leve i trygghet og ha nok mat. Den kraften han har i seg, som fikk ham bort fra livet som barnesoldat og minnet ham på sin egen verdi, er en uvurderlig ressurs på veien.

Navnene er endret for å beskytte gutten.

FAKTA OM DR KONGO OG BARNESOLDATER

Luftbilde av en flyktningeleir i DR Kongo.

Foto: Hugh Kinsella Cunningham /Redd Barna

Foto: Hugh Kinsella Cunningham /Redd Barna

Den demokratiske republikken Kongo

 • Innbyggere: 108 millioner
 • Over 200 ulike afrikanske stammer bor her.
 • Lokale kriger og konflikter preger landet, spesielt i øst.
 • Over halvparten av befolkningen lever under den nasjonale fattigdomsgrensen.
 • Mangel på rent drikkevann, høy spedbarnsdødelighet, mye fattigdom og underernæring er store utfordringer.
 • Barn brukes hyppig av væpnede grupper og utsettes ofte for grove overgrep.
 • En Redd Barna-ansatt ler.

  Foto: Hugh Kinsella Cunningham /Redd Barna

  Foto: Hugh Kinsella Cunningham /Redd Barna

  Redd Barna i DR Kongo

 • Barn får nødhjelp, utdanning, ernærings- og helsehjelp og beskyttelse.
 • Tidligere barnesoldater får omsorg og støtte.
 • Over 1,1 million barn i Kongo fikk hjelp gjennom Redd Barna i 2022.
 • Barn spiller brettspill i en flykningeleir i DR Kongo.

  Foto: Moise Musafiri /Redd Barna

  Foto: Moise Musafiri /Redd Barna

  Med midler fra årets TV-aksjon skal Redd Barna:

 • Gjøre det trygt å komme seg til og være på skolen, selv om det er krig.
 • Gjenforene bortførte barn med sine familier og reintegrere dem i samfunnet.
 • Mobilisere lokalsamfunnet til å hjelpe barn.
 • Bli bøssebærer i årets TV-aksjon!

  Hvert år samler TV-aksjonen inn millioner av kroner til et godt formål, og bøssebærerne er de ekte heltene som gjør det mulig. Som bøssebærer er du hjertet i TV-aksjonen.