Ingen barn skal dø på flukt i Europa 2 Ingen barn skal dø på flukt i Europa 2

Ingen barn skal mishandles eller på flukt i Europa

Ikke alle barn på flukt i Europa får den beskyttelsen de har krav på.

Barn på flukt blir slått med stokker, brent med elektrosjokkvåpen, avkledd, og misbrukt seksuelt. Barn forteller om grensevakter som bruker vold og makt for å stoppe dem fra å krysse landegrenser slik at de ikke får søke om beskyttelse. Barn sitter innesperret i interneringsleire på ubestemt tid og uten fremtidshåp. Fortsatt drukner barn på flukt i Middelhavet.

Dette kan ikke Norge sitte stille og se på. Signér kravet til justisminister Emilie Enger Mehl!

2 184

2 184 har skrevet under.

Hjelp oss å nå 5000! Del oppropet

Norge må gjøre alt i sin makt for at barn på flukt får den beskyttelsen de har krav på. Barn på flukt skal ikke dø eller mishandles i Europa eller på Europas yttergrenser.

Landene i Europa har de siste årene strammet grepet for å avskrekke og presse flyktninger tilbake fra grensene.  Alle landene som disse barna møter på flukten i Europa, har signert FNs barnekonvensjon som sier at ethvert barn har rett til å bli beskyttet mot vold og overgrep, og at de har rett til å søke asyl og få sin sak behandlet på en rettssikker måte. Landene har en plikt til å beskytte barna, men disse forpliktelsene står i skrikende kontrast til hva som skjer i virkeligheten. Det burde være en selvfølge at barn har det trygt i møte med Europa, uavhengig av hvem de er og hvor de kommer fra. I tråd med deres grunnleggende rettigheter og statenes plikter. 

Situasjonen for barn på flukt er uholdbar og uakseptabel. I Hurdalsplattformen lover regjeringen at Norge skal være en pådriver for at rettigheter for barn på flukt ivaretas, og at saker som omfatter barn skal prioriteres høyt. Dette må de følge opp med handling. 

Barn blir kledd nakne, slått med stokker, brent med elektrosjokkvåpen og misbrukt seksuelt.

Dette krever vi:

Norge må gjøre mer for barn på flukt!
Norge må ta en aktiv og tydelig rolle for å få slutt på vold og overgrep mot barn på flukt i Europa. Ingen barn på flukt skal dø, utsettes for vold eller seksuell utnyttelse! 

Redd Barna ber norske myndigheter om å gjøre følgende:  

  • Stans volden mot barn på grensene: Norge må, sammen med EU og andre europeiske land, sørge for at det etableres en effektiv og uavhengig grenseovervåkingsmekanisme med særskilt fokus på beskyttelse av barn.
  • Stans internering av barn: Norge må jobbe mot frihetsberøvelse og restriksjoner på bevegelsesfriheten til barn på flukt.
  • Norske penger må ikke støtte menneskerettighetsbrudd: Regjeringen må forsikre seg om at norsk støtte til EUs samordning av kontroll og overvåking av EUs yttergrenser (Frontex) ikke går til å finansiere menneskerettighetsbrudd.
  • Relokalisér flere barn og familier til Norge: Norge må bidra til at flere barn får beskyttelsen de har rett på gjennom å relokalisere barn på flukt til Norge. Sårbare barn må prioriteres.
  • Beskytt barna bedre: Norge må bidra til at mottak for flyktninger er tilrettelagt for barns særskilte behov langs Balkan-ruten.

DETTE SKJER MED UNDERSKRIFTEN DIN

Underskriftene vil leveres til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.
Få med flere på oppropet. Del det videre!

👉 Del oppropet på Facebook

📢 Del oppropet på Twitter

Barn på flukt 3

Barn på flukt

Det er over 100 millioner mennesker på flukt i verden i dag. Halvparten av dem er barn. Hjelp oss å gi dem den hjelpen de trenger!