Barn blir kledd nakne, slått med stokker, brent med elektrosjokkvåpen og misbrukt seksuelt.

Det skjer her, i hjertet av Europa.

Men vent litt, har Europa et hjerte?

Illustrasjon gutt med ryggsekk går alene om natten.
Kart over Europa med piler som viser flyktningeruta.
Illustrasjon gutt med ryggsekk går alene om natten.
Kart over Europa med piler som viser flyktningeruta.

BARN REISER ALENE

Barn utgjør en tredjedel av alle flyktninger i Europa, og mange av dem reiser alene, uten foreldre eller andre voksne. En stor andel av disse barna kommer fra Asia.

De teller hundretusener og mange har vært på flukt i flere år. Men barn på flukt i Europa blir møtt med vold og overgrep, av politi, grensevakter og smuglere. 

Det forteller 48 barn som Redd Barna har intervjuet. I rapporten «Wherever we go, someone does us harm», forteller barn som har brukt Balkanruten at de blir kledd nakne, slått med stokker, brent med elektrosjokkvåpen og misbrukt seksuelt.

Barna reiser inn i Europa via Balkanruten, det vil si Hellas, Bulgaria, Serbia og Bosnia og Hercegovina. 

For barna er disse landene kun transittland, på deres vei mot Vest-Europa. 

Dette er hva barn forteller om sitt møte med Europa.  

«Jenta skrek. Hun forsøkte å redde seg selv, men smugleren begikk et seksuelt overgrep mot henne mens vi så på.»

Hasnen, gutt (15)

Illustrasjon av barn med ryggsekk som er i fare.

«Vi ble arrestert av politiet. De sa vi skulle sette oss ned, og vi satte oss ned. Så valgte de ut to i gruppen og slo dem. Så sa de at vi skulle gå bortover en vei. En av dem sto langs veien med en stang og sa vi skulle gå én etter én. Når folk gikk forbi, slo han dem.»

Basit, gutt (16)

Illustrasjon av vakt med vakthund.

«Vi satt i en båt i mørket, helt stille slik at politiet ikke kunne høre oss, da et av barna begynte å gråte i morens armer. Smugleren tok barnet ut av morens armer og kastet ham over bord. Moren begynte å krangle, forsøkte å skrike, og ble også kastet over bord. Ingen vet hvor de er nå. Det er en sann historie ingen vet om.»

Sarina, jente (19)

Illustrasjon av barn på flukt.

Etter den store flyktningstrømmen i 2015 har europeiske myndigheter gjort de de kan for å hindre eller begrense flyktningene.

Europa har de siste årene strammet grepet for å avskrekke og presse flyktningene tilbake fra grensene. Antallet er redusert, men fortsatt kommer det tusenvis av desperate mennesker over grensene. 

Nå er flytninger langt mer sårbare og utsatt for vold og overgrep. I Redd Barnas rapport heter det at den grunnleggende årsaken til volden er politikken landene har valgt.

- Denne politikken går hardt utover mennesker på flukt, spesielt barn. Det er ingen tvil om at det foregår helt klare menneskerettighetsbrudd på europeiske jord.

- Barn blir presset tilbake fra grensene i stedet for å få innfridd retten til å søke asyl, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

«Denne politikken har resultert i direkte vold utført av statlige myndigheter som politi og grensevakter, og indirekte vold utført av andre. Uten trygge og lovlige flyktningeruter er flyktninger og migranter avhengig av nettverket til smuglere som misbruker og utnytter dem», heter det i rapporten.

- Barna som flykter gjennom Europa opplever at voksne som skulle beskytte eller hjelpe dem, i stedet trakasserer, dehumaniserer, slår og forgriper seg seksuelt på dem, sier Lange, som mener at noe er fullstendig galt med det europeiske asylsystemet.

Regjeringen må ta ansvar

Redd Barna mener situasjonen på Balkanruten er uholdbar og uakseptabel, og viser til at regjeringen i Hurdalsplattformen lover at Norge skal være en pådriver for at rettigheter for barn på flukt ivaretas.

- Norge må ta en aktiv og tydelig rolle for å få slutt på vold mot barn på flukt overfor EU og Balkanlandene. Det må sikres at barns særskilte rettigheter og behov står sentralt når EU arbeider med en ny asyl- og migrasjonspakt. Ingen barn på flukt skal utsettes for vold, barnearbeid og seksuell utnyttelse, sier Lange.

Redd Barna krever at internering av barn blir forbudt, at regjeringen forsikrer seg om at midlene de gir til det europeiske grense- og kystvaktbyrået Frontex ikke blir brukt til å begå menneskerettighetsbrudd, og i samarbeid med EU og andre europeiske land sørger for at det etableres en effektiv og uavhengig grenseovervåkingsmekanisme, for å hindre og etterforske pushbacks og menneskerettighetsbrudd

Vil du vite mer kan du laste ned rapporten "WHEREVER WE GO, SOMEONE DOES US HARM" her: