Av Bernt Heder Dillum

Bare 11 år gammel ble Sarah og familien tvunget på flukt. I løpet av kort tid forvandlet den mektige Shire-elven seg fra å være en livgivende kilde til familiens avlinger – til å bli en nådeløs fiende som nå truer deres eksistensgrunnlag.

Det er ni lange måneder siden Sarah og familien mistet alt de hadde i flommen. Huset, husdyrene, avlinger og alt annet de eide, forsvant etter at syklonen Ana bragte med seg de enorme vannmassene. Over natten hadde de blitt klimaflyktninger og del av en skremmende statistikk. I følge FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR) , har siden 2008 mer enn 20 millioner mennesker blitt drevet på flukt hvert år, grunnet klimaendringene.

I dag bor Sarah og familien i en flyktningleir noen kilometer fra sin gamle landsby. Selv om hun synes det er vanskelig, pleier Sarah å gå tilbake til hjemstedet med jevne mellomrom. For å minnes hvordan livet var før flommen. Og for å se om noe har forandret seg, slik at de kan flytte hjem igjen.

Livet i flyktningleiren har vært tøft. Sarah har slitt med traumer, angst og depresjon.

Takket være støttespillere som deg, klarte Redd Barna å sette opp en mobil helseklinikk og mobilisere helsepersonell i flyktningleiren som kunne hjelpe Sarah å bearbeide alle de vonde følelsene.

I dag er Sarah tilbake på skolen. Sakte men sikkert har hun fått humøret og smilet tilbake.

– Jeg elsker skolen. Her møter jeg vennene mine og spiller nettball. Favorittfagene mine er engelsk og chichewa (morsmål).

HVORDAN JOBBER REDD BARNA MED KLIMAENDRINGER?

Redd Barna jobber for å redusere barns sårbarhet i møte med klimaendringene gjennom blant annet katastrofeforebygging og klimatilpasning. Forebygging og tilpasning handler om å styrke lokalsamfunnenes evne til å håndtere naturhendelser og redusere katastrofeomfanget. For eksempel jobber vi for at skolebygningene skal være trygge, at skolen har planer for å håndtere katastrofer og at skolen gir barn kunnskap om katastrofeforebygging og klimatilpasning i undervisningen.  

Vi jobber også for at barn skal bli hørt og ha reelle påvirkningsmuligheter i klimasaken, både i Norge og i våre programland. Vi påvirker myndighetene til å øke sin støtte til klimafinansering, og for at det satses mer på at klimatilpasning bidrar til å hjelpe sårbare barn og deres familier som er særlig utsatt for klimaendringene.  

I tillegg støtter Redd Barna unge klimaaktivister, og bidrar med å bygge kunnskap og kompetanse om sammenhengen mellom barns rettigheter og klima igjennom blant annet å utvikle eget skolemateriell om klima.  

Klima- og miljøkrisen er en alvorlig trussel for barn og barns rettigheter. Ekstreme vær- og naturkatastrofer, vannmangel, matusikkerhet, luftforurensning og sykdommer; alt har direkte konsekvenser for barns rett til overlevelse, helse beskyttelse og utdanning. Med din støtte forsetter vi arbeidet for at barn som Sarah skal få en bedre fremtid.

Tusen takk for at du støtter vårt arbeid!