DE USYNLIGE
SÅRENE

For at barn skal ha det bra, må de føle seg trygge, elsket og få de grunnleggende behovene dekket. De trenger å bli tatt vare på av familien og bli støttet av samfunnet sitt. Men millioner av barn i konfliktområder opplever daglig overgrep og traumer som gir usynlige sår som ikke leges av seg selv.

Av: Bernt Heder Dillum og Luca Kleve-Ruud

Siden 2010 har antall barn som lever i konfliktsoner økt med

37 %

Alvorlige overgrep mot barn - inkludert drap, lemlestelser, rekruttering til væpnede styrker og seksuell vold - har økt med

174 %

Barn påvirkes av konflikt - både fysisk og psykisk. Hver gang de blir utsatt for angrep eller mishandling øker det farlige stresset.* Hvis barn ikke får hjelp til å bearbeide de traumatiske opplevelsene de har vært gjennom, vil de langsiktige skadene bli mye større.


* Farlig stress er følelser som kommer fra intense og vonde opplevelser som har pågått i lang tid. Denne type stress kan gi alvorlige problemer som at hjernen ikke vokser til normal størrelse og svekkelse av immunforsvaret. Noe som igjen kan føre til kroniske helseproblemer. For mye stresshormoner kan i tillegg være skadelig for barnets evne til å takle situasjoner, lære og å huske. (kilde: NHI, HelseNett og Redd Barnas rapport "Road to recovery")

Da landsbyen Mangeni bodde i ble angrepet av soldater, skadet de moren hennes og drepte faren mens de tvang henne til å se på. Sammen med flere jenter fra landsbyen ble Mangeni kidnappet og tvunget til å jobbe som slave i soldatenes leir. De ble konstant slått og misbrukt. 

Mangeni forteller at mange av jentene ble drept i løpet av tiden hun ble holdt fanget. Etter å ha blitt holdt som fange i nesten ett år, klarte hun å rømme en natt mens soldatene sov. Mangeni løp mange timer gjennom jungelen før hun endelig fant en bananplantasje hvor hun gjemte seg.

Da eieren av plantasjen fikk høre hennes historie tilbød han seg å hjelpe, og etter en stund klarte han å gjenforene Mangeni med moren. Sammen flyktet de umiddelbart til Uganda. Nå bor Mangeni i en flyktningleir sammen med moren og de yngre søsknene. Hver dag går hun til Redd Barnas trygge leke- og læreområder hvor hun får hjelp til å bearbeide traumene hun fortsatt sliter med.

For tre år siden levde Akello (6) et godt liv i Kongo. Selv om hun levde i et land som stadig ble herjet av interne konflikter, var hun en glad jente som gikk på skolen og lekte med vennene på fritiden. Så kom soldatene til landsbyen.

Angrepet var nådeløst. Mange ble drept, og i kaoset som oppsto ble Akello skilt fra foreldrene sine. Da foreldrene til slutt fant Akello hadde soldatene misbrukt den lille jenta. Hun var alvorlig skadet og ble fraktet til sykehuset hvor hun ble liggende i to måneder. Mens Akello lå på sykehuset kom soldatene tilbake og presset familien for penger. De truet med å drepe alle hvis Akellos far ikke betalte. På det tidspunktet hadde familien ikke noe annet valg enn å flykte fra Kongo.

I dag bor Akello og familien i en flyktningleir i Uganda. Med din støtte er Redd Barna på plass for å hjelpe barn som har blitt ofre for konflikten i Kongo. I leiren har vi opprettet trygge leke- og læreområder for barn. Her får barn som Akello pyskososial hjelp til å bearbeide det de har vært gjennom, utdanning og muligheten til å være sammen med andre barn i omgivelser hvor de kan føle seg trygge. 

Mangeni og Akello er to av barna som har betalt en høy pris for de voksnes krig. Dessverre er de ikke de eneste. Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at det er så mange som syv millioner barn som står i fare for å utvikle alvorlige psykiske lidelser etter å ha opplevd krig og konflikt.

Med din støtte når vi ut til tusenvis av barn med hjelp hvert år.

SAMMEN GJØR VI DETTE FOR BARNA

1.

Oppretter trygge leke- og læreområder for barn som har flyktet fra krig hvor barna får psykososial hjelp av spesialutdannet helsepersonell.

2.

Bidrar til beskyttelse av barn mot rekruttering til væpnede styrker, seksuelle overgrep og andre grusomheter som barn eksponeres for i en krig.

3.

Verner og normaliserer oppvekstmiljøet for barn berørt av væpnede konflikter, blant annet gjennom tilgang til lek og utdanning.

4.

Sikrer at barns rettigheter blir del av fredelige løsninger og at barns stemmer blir hørt når fredsavtaler inngås.

5.

Forsvarer flyktningbarns rettigheter både i og utenfor Norges grenser.

6.

Avvæpner barnesoldater og hjelper dem tilbake til et sivilt liv.

Tusen takk for at du gir barn muligheten til et bedre liv.

Sammen redder vi barn!

TRYKK HER OG FØLG VÅR INSTAGRAM-KONTO

En konto med små glimt og øyeblikk fra Redd Barnas arbeid i felt

ANDRE GIVERMULIGHETER

SMS: send REDDE til 2230 (75 kr/mnd) eller BIDRA til 2230 (200 kr) | Vipps: valgfritt beløp til 2230 | Konto: 8200 01 03000