Siden krigen i Syria startet

  Siden mars 2011 har Syrias barn vært fanget i et eneste langt mareritt. Mange har mistet hjem, familie og venner. Tusenvis har blitt tvunget til å flykte. I dag er Syria verdens farligste land for barn å bo i.

  Av de som er igjen, har mange måttet trekke under jorden for å overleve bomberegnet. Akkurat nå lever mer enn 4000 familier i iskalde kjellere og bunkere. Det er stor mangel på mat og vann. Og fortsatt er det lite som tyder på at krigen nærmer seg en slutt.

  Sammen med lokale partnere er internasjonale Redd Barna på plass inne i Syria og nabolandene for å hjelpe barna som har fått livene sine revet i stykker av krigen.

  Av: Nina Hopstock | Bernt Dillum | Åsmund Gravem | Henning Kjølgård | Luca Kleve-Ruud

  Med din hjelp har vi nådd ut til
  2,652,971
  syriske barn i SYRIA og NABOLANDENE  Å gi livreddende hjelp i Syria er ekstremt krevende og farlig arbeid.
  Så langt har vi nådd ut til

  262,134
  barn inne i Syria gjennom våre UTDANNINGSPROGRAM  Barn som rammes av krig trenger trygghet og stabilitet. Skolegang kan bidra til en normalisering av en ellers ekstrem hverdag og gi barna håp for fremtiden. Med din hjelp jobber vi for å holde skoler åpne, rehabiliterer ødelagte klasserom og deler ut skolemateriell.


  74,475
  barn inne i Syria har fått TRYGGHET og BESKYTTELSE gjennom våre programmer  Tusenvis av syriske har akutt behov for omsorg og beskyttelse. De trenger hjelp til å bearbeide traumatiske opplevelser de har vært gjennom. Med hjelp fra støttespillere som deg har Redd Barna opprettet trygge leke- og læreområder flere steder i Syria. Der får barna en pause fra krigen og psykososial hjelp.


  931,960
  barn inne i Syria har mottatt HELSEHJELP gjennom våre programmer  Mangel på helsetjenester gjør at barn er utsatt for sykdom og underernæring. Sammen med våre lokale partnere støtter vi helsestasjoner og sykehus. Vi bidrar med medisiner, vaksiner, nødvendig utstyr og opplæring av helsearbeidere.

  403,169
  barn inne i Syria har fått rent VANN og bedre SANITÆR- og HYGIENEFORHOLD  Rent vann, gode sanitær- og hygieneforhold er viktig for å beskytte barn mot sykdommer. Med hjelp fra støttespillere som deg installerer vi vanntanker og toaletter, samt deler ut hygienepakker til familier og materiell til nyfødte.

  258,095
  barn inne i Syria har fått LY OG VARME  Gjennom vinteren faller temperaturen i Syria til under null. For mange av barna er kulden livstruende. Redd Barna har delt ut presenninger og drivstoff til oppvarming, vinterklær og tepper til barn og familier for å hjelpe dem å overleve de kaldeste månedene.

  360,408
  barn inne i Syria har fått økt MATSIKKERHET  Matsikkerhet er en stor utfordring for syriske barn og mange familier forsøker å overleve på kun ett måltid om dagen. Sammen med våre partnere deler vi ut nødrasjoner og støtter ernæringsprogrammer for barn, gravide og nybakte mødre.

  Hver dag møter vi nye barn som trenger din hjelp.

  Send HÅP til 2230 (150,-)
  eller gi et bidrag med kort.

  Del historien

  Del historien og bidra til at flere kan gi utdanning og trygghet til barn som trenger det.

  Utdanning redder liv!

  Sammen kan vi gi barn i krig skolegang og håp for framtiden.